ÖĞRETİM ELEMANLARININ UZAKTAN EĞİTİME BAKIŞLARI: MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

Nuriye AKKUL

Abstract


Öğretim ve öğrenimin sağlanması için bir ortama ihtiyaç vardır. Bu ortamın niteliği eğitim ve öğretim kalitesini etkilemektedir. Fiziki ortamın yanı sıra öğretim materyalleri, laboratuvar ve atölyelerde kullanılacak olan aletlerin teknolojiyi takip etmesi önemli bir yer tutmaktadır. Bu ortam sınıf ortamı olabileceği gibi uzaktan eğitim yoluyla internet üzerinden de gerçekleştirilebilecektir. Uzaktan eğitim, farklı yerlerdeki öğrenci, öğretim elemanı ve öğretim materyallerinin iletişim teknolojileri vasıtasıyla bir araya getirildiği eğitim metodudur. Uzaktan eğitim sistemiyle ilgili tanımlar toplandığında uzaktan eğitimin “uydu, ses ve görüntü kasetleri, mektup, kurslar, grafik araçları, bilgisayar, internet ve çoklu ortam araçları vb, yöntem ve araçlar kullanılarak eğitimin uzaktaki öğrencilere ulaştırılması” olduğu söylenebilir. Ancak günümüzde uzaktan eğitim denildiğinde ilk akla gelen şey internet üzerinden eş zamanlı veya farklı zamanlı, sesli veya görüntülü biçimlerde bilgi aktarımıdır. Bu çalışmanın amacı, öğretim elemanlarının uzaktan eğitime yönelik tutum ve bakış açılarının belirlenmesidir. Bu araştırma; nicel araştırma yöntemlerinden betimsel tarama modeli kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın evrenini Marmara Üniversitesi’nde Uzaktan Eğitim ile ders veren öğretim elemanları oluşturmaktadır.  Örnekleme, ilgili programlarda bulunan öğretim elemanları katılmıştır. Öğretim elemanlarının uzaktan eğitime yönelik, tutumları ve bakış açılarını analiz etmek amacıyla uzaktan eğitimde ders veren öğretim elemanları ile görüşülmüş ve anket çalışması yapılarak uzaktan eğitim hakkındaki görüşlerinin neler olduğu belirlenmiştir. 52kişinin katıldığı, toplam 25 sorudan oluşan bilgi toplama formu hazırlanmış ve istatistiksel analizleri yapılmıştır. Elde edilen bulgulara göre öğretim elemanları uzaktan eğitimin örgün öğretime alternatif olamayacağını belirtilmiştir. Bulgular mevcut literatür eşliğinde tartışılıp öneriler geliştirilmiştir.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article