Türkiye Makro-Finansal Görünümüne İlişkin Bir Değerlendirme ve Reel Kur-Geri Dönmeyen Krediler İlişkisi Üzerine Ekonometrik Bir Uygulama

Esra N. Kılcı

Abstract


Geçtiğimiz on yıllık dönemde dünya ekonomisinde, özellikle A.B.D ve A.B kökenli finansal dalgalanmalar, ekonomik büyümenin belirgin şekilde yavaşlamasına yol açmış; uluslararası entegrasyonun yüksek olması ve yayılma etkisiyle, Türkiye’nin de aralarında bulunduğu birçok ülke ekonomisi olumsuz yönde etkilenmiştir. Diğer yandan, Türk bankacılık sektörünün, 2000-2001 Krizleri sonrasında gerçekleştirilen finansal reformlar ve yapısal dönüşüm süreci sayesinde, krizlerden çok olumsuz etkilenmediği, aksine, bankacılık sektöründe karlılık ve sermaye yeterlilik oranlarının yüksek olduğu görülmüştür. Bununla beraber, 2016 yılından itibaren, yurtdışı ve yurtiçinde politik ve ekonomik anlamda belirsizlik yaratan birtakım gelişmeler ve dövizde yaşanan değerlenme süreci göz önüne alındığında, 2018 yılının ülke ekonomisi açısından zor bir yıl olacağı öngörülmektedir. Bankacılık sektöründe ise takipteki kredilerin toplam krediler içerisindeki ağırlığının artması, finansal açıdan endişeleri arttıran önemli bir gelişmedir. Bu çalışmada, öncelikle, Türkiye’de ekonomik ve finansal gelişmelere değinilecek; sonraki aşamada ise reel efektif döviz kuru ve takibe dönüşüm oranı arasındaki uzun dönemli ilişkinin varlığı, Fourier Eşbütünleşme Testi kullanılarak araştırılacaktır.


References


Akyüz, Yılmaz and Korkut Boratav, “The Making of the Turkish Financial Crisis, United Nations Conference on Trade and Development, Discussion Papers, No:158, 1-39, 2002

BDDK, “Bankacılık Sektörü Yeniden Yapılandırma Programı”, Mayıs 2001

BDDK, “Bankacılık Sektörü Yeniden Yapılandırma Programı, Gelişme Raporu-VII, Ekim 2003

BDDK, “Krizden İstikrara Türkiye Tecrübesi”, Çalışma Tebliği, 14-85, Eylül 2010

Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü, Ekonomik Göstergeler, 1950-2018

http://www.bumko.gov.tr/TR,7045/ekonomik-gostergeler-1950-2018.html

Beim, D. and C. Calomiris, “Emerging Financial Markets”, McGraw-Hill, 1st Edition, October 31, 2000, 1-384, 2000

Bordo, Michael, “Sudden Stops, Financial Crises and Original Sin in Emerging Markets: Deja Vu?”, NBER Working Paper 12393, 2006

Business News İş Dünyası Dergisi, Ocak 2017, www.businessnewstr.com

Celasun, Merih, “2001 Krizi, Öncesi ve Sonrası: Makroekonomik Bir Değerlendirme”, University of Utah, 1-56, 2002

Fitch Ratings’ Report, “2017 Outlook: Turkish Banks”, 2017

Focus Economics Major Economies Report, February 2017

Ghosh, Atish, “Capital Account Crises: Lessons for Crisis Prevention”, IMF, Prepared fort he High Level Seminar on Crisis Prevention, Singapore, July 10-11, 2006, 1-24, 2006

KPMG Bankacılık Sektörel Bakış Raporu (2018)

https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/tr/pdf/2018/01/sektorel-bakis-2018-bankacilik.pdf

Hazine Müsteşarlığı, İstatistikler, Aylık Ekonomik Göstergeler, Mart 2018

https://www.hazine.gov.tr/File/Index?id=3D459789-815C-41C7-ACEA-8B4525ECBC81

HSBC, Türkiye Otomotiv Sektörü Raporu, Kasım 2017

IMF, “World Economic Outlook: A Shifting Global Economic Landscape”, January 2017

IMF, “World Economic Outlook”, January 2018

Kalkınma Bakanlığı, “Orta Vadeli Program, 2017-2019”, 2016

Kaminsky, Graciela, “Currency and Banking Crises: The Early Warning of Distress”, IMF Working Paper, 99/178, 1999

Keyder, Nur, “The Aftermath of the Exchange Rate-Based Program and the November 2000 Financial Crisis in Turkey”, Russian and East European Finance and Trade, Vol. 37-5, 22-44, 2001

Mishkin, F., “Understanding Financial Crises : A Developing Country Perspective”, NBER Working Paper 5600, May 1996, 1-45, 1996

Otomotiv Distribütörleri Derneği, Basın Özeti, 5 Ocak 2017

Özkan, F. Gülçin, “Currency and Financial Crises in Turkey 2000-2001: Bad Fundementals or Bad Luck?”, The World Economy, Vol. 28-4, 541-572, April 2005

TBB, “Uluslararası Karşılaştırmalar İtibariyle Bankacılık Sektörü”, Ocak 2017

TBB, “Türkiye’de Bankacılık Sektörü, 2011-2016 Eylül”, Ocak 2017

TCMB, “2017 Para ve Kur Politikası”, (2017a) 6 Aralık 2017

TCMB, “2018 Yılı Para ve Kur Politikası”, 5 Aralık 2017

TCMB, 10 Ocak 2017 Tarihli Basın Özeti, (2017b)

TCMB, 17 Ocak 2017 Tarihli Basın Özeti, (2017c)

TMB, İnşaat Sektörü Analizi, “Tünelin Girişinde”, Ekim 2016

TMB, İnşaat Sektörü Analizi, “Geleceğe Hazırlanmak”, Ocak 2018, http://www.tmb.org.tr/arastirma_yayinlar/tmb_bulten_ocak2018.pdf

TÜİK, Turizm İstatistikleri, III. Çeyrek: Temmuz-Eylül, 2016, 21533, 31.10. 2016

Turkishbank, Ekonomi Raporu, Ekonomik Araştırmalar Bölümü, Nisan 2017

Vatansever., M. & Hepsen, A.. (2013). “Determining Impacts on Non-Performing Loan Ratio in Turkey”, Journal of Finance and Investment Analysis, 2(4): 119-129.

Yağcılar G., G. ve Demir, S.,(2015). “Türk Bankacılık Sektöründe Takipteki Kredi Oranları Üzerinde Etkili Olan Faktörlerin Belirlenmesi”, Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, 7(1): 221-229.

Yüksel, Ö., (2011). “Makroekonomik değişkenlere dayalı kredi riski modellemesi ve stres testi analizi”. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi.

World Bank Group (2018), Global Economic Prospects, Broad-Based Upturn, but for How-long?, January 2008.

TÜRMOB (2017), Uluslararası Doğrudan Yatırımlar Raporu, http://www.turmob.org.tr/Attachment.aspx?param=2IDREYlTixaA53dhQUli6hzhsmxhD//nxGPkkNNY/ZZKrZ3kuW7wk2wauk/SIjCO3yV6FgE0J7c=

TCMB (2017), Ödemeler Dengesi ve Uluslararası Yatırım Raporu, 2017, III. Çeyrek, http://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/4dd58e49-5e53-49d8-ac10-5bd71a9edd98/ODRapor_20173.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-4dd58e49-5e53-49d8-ac10-5bd71a9edd98-m5lXudB

TCMB Tüketici Verileri, http://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/TR/TCMB+TR/Main+Menu/Istatistikler/Enflasyon+Verileri/

Türkiye Hazır Beton Endeksi Raporu, Ocak 2018

http://www.thbb.org/sektor/hazir-beton-endeksi/turkiye-hazir-beton-birligi-hazir-beton-endeksi-2018-ocak-ayi-raporu/


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article