Çevre Sosyolojisi Bağlamında Türkiye’de Son Dönem Kentleşme ve Konut Politikalarına Toplu Konut İdaresi’nin Uygulamaları Kapsamında Bakış

Hidayet Değer

Abstract


Teknolojik gelişmeler gerek sanayileşme üzerinde gerekse tüketim alışkanlıklarında önemli değişiklikler yapmış ve bu değişimlerin çevre üzerindeki olumsuz etkileri toplumsal duyarlılığı daha da arttırmıştır. 1970’lerden itibaren çevre problemlerini sadece ekonomik ve fiziksel açıdan değil toplumsal olgularla açıklama çabası çevre sosyolojisi disiplininin gelişmesine büyük katkılar sağlamıştır. Çevre sosyolojisi çevre – toplum ilişkisini sebep sonuç ilişkileri bağlamında ele almakta ve analiz etmektedir. İnsan eliyle doğrudan veya dolaylı tahrip edilen doğal çevre, bu tahribatın geri dönüşü, çevreci hareketler, kent ve toplum ilişkisi gibi bir ok konu çevre sosyolojisinin konusuna girmektedir. Türkiye’ de çevre sorunlarına karşı alınan önlemlerde olduğu gibi çevre sosyolojisi de geç dönemde ülke gündemine girmiştir. Bu bağlamda Türkiye’nin son dönem kentleşme ve konut politikalarına çevre sosyolojisi kapsamında analitik bir yaklaşımın ve çıkartılacaklar sonuç ve önerilerin kamu yönetimi ve kamu politikası yapıcılarına veri oluşturması bağlamında önemli olacağı düşünülmektedir. Son dönemde Toplu Konut İdaresi (TOKİ)’nin bu sürecin önemli bir aktörü olarak gündemdeki yerini koruduğu ve önemli bir misyonu da yerine getirmeye çalıştığı görülür. 1984 yılında kurulan idare, bu sürecin lokomotif aktörü olarak yaptığı uygulamalarla zaman zaman eleştirilerin odağında da kalmıştır. Bu çalışmada amaç; TOKİ eliyle yapılan konut alanlarının sosyal çevre bağlamında ne kadar sürdürülebilir mekanlar olduğunu, şehir kimliği bağlamında analiz etmektir. Çalışmanın kapsamı 2014 yılında TOKİ Başkanının bundan sonra mahalle anlayışlı evler inşa edileceği söylemi ve bu minvalde İdare’nin yaptığı Kayaşehir Bölgesindeki uygulamalar ve bu uygulamaların şehir kimliğine yaptığı etki ile sınırlandırılmıştır. Yöntem olarak ise literatür taraması yapılmış ve ilgili kurum ve kuruluşlardan elde edilen teknik ve analitik raporlardan faydalanılmıştır. Elde edilen bulgular sonuç ve önerilerle sonlandırılmıştır.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article