Suriyeli Sığınmacı Sorununun Yöneti(şi)minde Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün Rolü

Erhan Örselli, Zekeriya Bilici

Abstract


2011 yılında Suriye’de iç savaş ortamının başlamasıyla birlikte Türkiye başta olmak üzere Suriye’ye komşu olan ülkelere yoğun bir sığınmacı akını başlamıştır. Uygulamaya konulan “açık kapı politikası” ve göçmenlerin misafir olarak görülmesinin de etkisiyle Türkiye başlangıçtan itibaren bu göçten en çok etkilenen ülke olmuştur. Suriye iç savaşı sonrası ortaya çıkan göçmen hareketliliğini daha önce yaşanan göçmen hareketliliğinden ayıran faktör Türkiye’yi sadece geçiş (transit) ülkesi statüsünden çıkarıp, hedef ülke statüsüne getirmesidir. Sığınmacı sayısının gün geçtikçe artması, Suriyeli sığınmacıların kısa sürede kendi ülkelerine tekrar dönecekleri düşüncesinin zamanla değişmesine yol açarak, göçün yönetimi ve ortaya çıkan sorunların çözümü için etkili göç politikalarının belirlenmesinin ve uygulanmasının ne kadar önemli ve gerekli olduğunu ortaya çıkarmıştır. Bu bağlamda 04.04.2013 tarihinde 6458 sayılı “Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu” ile İçişleri Bakanlığına bağlı “Göç İdaresi Genel Müdürlüğü” kurulmuştur.

Çalışmanın amacı, son yıllarda yaşanılan yoğun göç dalgası nedeniyle oluşturulan ve yürürlüğe konulan göç politikalarının incelenmesi ve Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nün kurumsal yapısının göç sorununu çözmedeki rolünün irdelenmesidir. Ayrıca çalışmada Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün yıllık göç raporları ve göç istatistikleri doğrultusunda Türkiye’deki sığınmacı sorunu ele alınacaktır.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article