Sportif Markaların Tutundurmasında Kültürel Bireycilik/Toplumculuk Öğesi: ABD ve Türkiye Pazarından Örneklerle Bir Vaka Analizi

Ahmet Türkmen

Abstract


Kültürel bileşenler tutundurma faaliyetlerinde gün geçtikçe daha baskın bir yer edinmektedir. Aynı ürün veya hizmet farklı pazarlarda aşağı yukarı aynı kitleye hitap etse de bu kitleye ulaşma yöntemi pazarın ve tüketicinin kültürel özelliklerine göre farklılık göstermek durumundadır. Bu çalışmada ABD ve Türkiye pazarlarında sportif markaların tutundurma faaliyetlerinde söz konusu pazarlardaki kültürel boyutlar arasında yer alan bireycilik ve toplumculuk öğeleri karşılaştırmaktadır. Yapılan karşılaştırmalar neticesinde her iki pazarda da sportif öğelerin tutundurmasında hedef alınan kitle “taraftarlar” olarak belirlenmiş, ancak ABD’deki tutundurma faaliyetleri genellikle birey üzerinden yürütülürken Türkiye’de topluluklar üzerinden yürütüldüğü sonucuna varılmıştır. Çalışma her iki pazardan görsel örnekler içermektedir.

Anahtar Kelimeler: Kültürel Tutundurma, Sportif Marka, Uluslararası Pazarlama

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article