Kanserli Hastalar Arasında Anlam Merkezli Grup Çalışması

Buğra Yıldırım, Ercem Erkul

Abstract


Danışanlara ve genel olarak insanlara yaşamlarında anlam bulmalarına yardım etmek uzun zamandır ilgi alanı olmuştur. Anlam arayışı, birey yaşadıkça ve başkalarıyla iletişimde bulundukça ortaya çıkmaktadır. Bireyler kendilerine çok fazla odaklandıklarında, yaşam perspektiflerini de kaybederler. Bu nedenle ‘Anlam Merkezli Terapi (AMT)’ daha az geriye dönük, iç gözlemsel ve daha çok geleceğe odaklıdır. Terapide hastalar sorunlarıyla yüzleştirilir ve hayatlarının anlamı doğrultusunda tutumları olumlu yönde değiştirilir. Terapistin temel görevi dinlemektir. Öte yandan kanser ise ölümle özdeşleştirilen, bazı toplumlarda telaffuzu dahi tabu olan bir hastalıktır. Kanseri tecrübe etmek ölümcül bir hastalığı tecrübe etmenin ötesinde yaşamın anlamını sorgulama ile başetmeyi gerektirir. Nitekim kanserli hastalar rahatsızlıklarının ismini duydukları ilk andan itibaren ‘Neden ben?’, ‘Neden benim başıma geldi?’ gibi varoluşsal sorgulamalara başvurarak çeşitli metaforlar üretirler. Bu bağlamda sosyal hizmet ise, kanserli hastaların duygu ve düşünce dünyasına saygı duyarak, bireylerin yaşam deneyimlerini önemser. Buna ek olarak sosyal hizmet; kolektif sorumluluk ve ortak eylemler ile kanserin doğası gereği başetme kavramına önemli bir derecede ihtiyaç duymakta ve kanserli hastaların psikososyal esenliğini sağlama hedefi gütmektedir. Bu hedefe ulaşmak için kanserli hastalarla gerçekleşecek grup çalışmalarını odağına taşır, çünkü kanser hastalarına ilişkin grup çalışmalarının yararı bireysel görüşmelere oranla daha yüksek olmakta ve bireyde başetme becerisinin gelişimi gözlemlenmektedir. Nitekim sosyal hizmet ‘Anlam Merkezli Terapi’den yararlanarak kanserli hastaların psikososyal esenliğinin yükselebileceğini öngörmektedir. Sonuçta kanserli hastalar için grup çalışması tasarlamanın amacı, hastaların kendi yaşam alanlarına yönelik anlam arayışları arasında bir geçiş/paylaşım olanağı sağlamaktır.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article