Uluslararası Göçün Şehirler Üzerindeki Olumsuz Etkileri ve Çözüm Önerileri

Doğan Başköy, İmam Bakır Kanlı

Abstract


Özet

İlk çağlardan bugüne süregelen ve çoğu zaman toplulukların yaşamlarını değiştiren son derece önemli, ulusal ve küresel gündemi belirleyebilen stratejik kavramlardan birisi de göçtür. Kavram; insanların toplumsal, ekonomik, siyasal ve benzeri diğer nedenlerden dolayı kendi istekleriyle veya zorunlu olarak bir yerden başka bir yere yaptıkları coğrafi yer değiştirme eylemi olarak da tanımlanabilmektedir. Bu kavramı önemli kılan unsurlardan biri de onun uluslararası boyutunun oluşudur. Sanayileşme ve sonrasında yaşanan küreselleşme süreci bu kavramı daha önemli bir noktaya taşımıştır. Göç kavramı ve neden olduğu sorunlar, çevrenin korunması bağlamında analiz edilmesi gereken stratejik bir konu olarak da karşımıza çıkmaktadır. Türkiye, son yıllarda yaşanan yoğun mülteci akınıyla ve onun çevre sağlığı, barınma, atık, hava kirliliği gibi bazı potansiyel negatif çevre sorunları ile karşı karşıyadır. Bu çalışmanın önemini Türkiye’nin yaşadığı uluslararası göçün etkilerinin çevre sağlığı üzerinden değerlendirilmesi oluşturmaktadır. Çalışmanın amacı, uluslararası göç kavramına vurgu yaparak kavramın Türkiye’de çevre sağlığı üzerindeki muhtemel etkilerini sistemci bir bakış açısıyla incelemek ve sorunları ortaya koymaktır. Araştırma, son dönemde ülkeye göç eden Suriyeli mülteciler üzerinden ele alınmaktadır. Yöntem olarak literatür taramasından, kantitatif ve kalitatif verilerden, kurum ve kuruluşların hazırladıkları teknik ve analitik raporlardan faydalanılmıştır.

 

Anahtar Kelimeler: Göç, Uluslararası göç, Mülteci, Çevre, Çevre sağlığı


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article