Küreselleşme ve Çevre Sorunları Bağlamında Göç: İklim Mültecileri

Doğan Başköy, İmam Bakır Kanlı

Abstract


Özet

İnsanoğlunun ilk medeniyetlerini kurmaya başladığı tarihten bu yana, doğal afetlerin gerek çevre gerekse kurdukları medeniyetler üzerinde yıkıcı etkileri büyük olmuştur. Birey doğayı korudukça, doğa da onu korur bilincine yeterince erişemeyen insanoğlunun, çevreyi sadece kendisi ve bugünü için bir tüketim aracı olarak görmesi telafisi mümkün olmayan iklim değişikliğine giden yolu açarak, çevre sorunlarının ve onların yıkıcı etkilerinin artmasına ve küresel ölçekte yaşanmasına neden olmaktadır. Savaşlar, kuraklık, çölleşme, sel, tsunami ve kasırgaların doğal ve yapılı çevre üzerindeki yıkıcı etkileri insanı ve insanlığı olumsuz etkilemektedir. Yıldız Teknik Üniversitesi Doğa Bilimleri Araştırma Merkezi tarafından yapılan bir araştırmaya göre 2016 yılında Dünyada 377 adet doğa kaynaklı afet meydana geldiği tespit edilmiştir. Bu afetlerde hayatını kaybeden insanların sayısının 8.000’den fazla olduğu saptanmıştır. Ayrıca, Uluslararası Afet Bilgi Bankası olan EM-DAT, 2016 yılında 102 ülkede meydana gelen 310 afet olayından 411 milyon kişinin etkilendiğini ve bu afetlerin toplam 97 milyar Amerikan doları ekonomik kayba yol açtığını rapor etmiştir. Evlerini kaybeden veya can ve mal güvenliğinden endişe eden insanlar çareyi daha güvenli yerlere göç etmekte bulmuşlar ve çevresel sorunlara bağlı yeni bir mültecilik türü olan “iklim mülteciliği” kavramının ortaya çıkmasına neden olmuşlardır. Böylece etkileri hayatın her alanını kapsayan küreselleşme süreci, göç olgusuna da yeni bir boyut kazandırmıştır. Bu çalışma, evrensel ölçekte doğa olaylarının herkes için hayati önem taşıması, büyük göç hareketlerine neden olması, iklim mültecilerinin uluslararası gündemde önemli bir noktaya getirilmesi ve bu konuda kamu politikası üretecek olan politika yapıcılar açısından yol gösterici niteliğinde olması nedeniyle önemli olduğu düşünülmektedir. Araştırmanın amacı, küresel ısınma, kuraklık ve çölleşme, seller ve depremler gibi doğa olayları bağlamında göç etmek zorunda kalan iklim mültecilerinin önemine vurgu yapmak ve bu konuda ulusal ve uluslararası alanda farkındalık oluşturmaktır. Araştırmanın kapsamını Dünyada iklim değişiklikleriyle birlikte yaşanan doğa olayları sonucu göç etmek zorunda kalan ve literatürde iklim mültecileri diye tabir edilen grup oluşturmaktadır. Yöntem olarak literatür taramasından, kantitatif ve kalitatif verilerden, kurum ve kuruluşların yayınladığı teknik ve analitik raporlardan faydalanılmıştır.Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article