Otomotiv Endüstrisinde Yeşil Tedarikçi Seçimini Etkileyen Faktörlerin Ağırlıklandırılması

Fatih Ecer

Abstract


Küreselleşen rekabetçi dünyada ayakta kalabilmek için firmalar çevresel konulara artan farkındalıkla eğilmek zorundadırlar. Son on yılda hem firmaların hem de tüketicilerin çevre bilincinin tüm dünyada arttığı görülmektedir. Buna ek olarak, çevreyi korumaya yönelik çalışmalar bilim dünyasında da önemli ölçüde artış göstermiştir. Tedarik zinciri yönetimine çevresel uygulamaların eklenmesi, Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi (YTZY) olarak adlandırılmaktadır. Yeşil tedarik zinciri yönetimi alıcıların rekabet avantajlarını geliştirmelerine yardımcı olur. Tedarikçi seçimi için geleneksel faktörleri göz önünde bulunduran çok sayıda çalışma olmasına rağmen, çevresel faktörlere dikkat çeken sınırlı sayıda bulunmaktadır. Bu nedenle, bu çalışmada, hem geleneksel hem de çevre kriterleri kullanılmaktadır. Çalışmada öncelikle yeşil tedarikçi seçimini etkileyen faktörler literatür taraması, sektör profesyonelleri ve akademisyenler tarafından belirlenmiştir. Ardından bu faktörler en iyi bilinen çok kriterli karar verme tekniklerden biri olan Bulanık Analitik Hiyerarşi Süreci (BAHS) ile birbirleriyle karşılaştırılmışlardır ve her birinin önem ağırlığı elde edilmiştir. Değerlendirmelerde ekonomik, sosyal, operasyonel ve çevresel olmak üzere dört başarı faktörü göz önüne alınmıştır. Çalışmanın bulguları, çevre faktörünün diğer üç başarı faktöründen daha önemli olduğunu göstermiştir. Bu çalışmanın sonuçları, yöneticilere, uygulayıcılara, hükümetlere ve müşterilere, otomotiv endüstrisinde YTZY uygulamalarının başarılı bir şekilde uygulanmasıyla ilgili kritik kararlar vermesinde yardımcı olabilir.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article