Bankaların Kurumsal Sürdürülebilirlik Performanslarının Entropi-Aras Bütünleşik Modeliyle Belirlenmesi

Fatih Ecer

Abstract


Bankacılık sektörü, ülkelerin ekonomik büyümesinde ve kalkınmasında lokomotif rol oynamaktadır. Kurumsal sürdürülebilirlik raporlarında en fazla ağırlığa sahip sektör olan bankacılık sektöründe çevresel ve sosyal farkındalık çok önemlidir. Çünkü bankaların sürdürülebilirlik performansı sadece finansal performansı değil aynı zamanda çevresel performansı da dikkate almak anlamına gelmektedir. Bu bağlamda bankaların kurumsal sürdürülebilirlik performanslarının değerlendirilmesi bankacılık sisteminin geleceği açısından son derece önem taşımaktadır. Çalışmanın amacı Türkiye'deki özel sermayeli bankaların kurumsal sürdürülebilirlik performanslarını analiz etmektir. Bu amaçla 5 özel sermayeli bankanın (Akbank, Şekerbank, TEB, Türkiye İş Bankası, Yapı ve Kredi Bankası) Türkiye Bankalar Birliği'nden alınan verileri ve bankaların sürdürülebilirlik raporları kullanılarak Entropi-ARAS bütünleşik modeli ile analizler gerçekleştirilmiştir. Entropi yöntemi kriter ağırlıklarının nesnel olarak belirlenmesinde tercih edilir. ARAS (Eklemeli Nispi Değerlendirme) yöntemi çok kriterli karar verme yöntemlerinden birisidir. ARAS yönteminde fayda fonksiyonu değerleri, probleme eklenen optimal alternatife ait fayda fonksiyonu değeri ile karşılaştırılmaktadır. Böylece alternatiflerin performans değerleri elde edilmektedir. Bankaların performans analizinde üç ana kriter ile bunların alt kriterlerinden yararlanılmıştır. Çalışmada öncelikle kriterlerin ağırlıkları entropi yöntemiyle belirlenmiş, ardından bu ağırlıklar ARAS yönteminde kullanılarak özel sermayeli bankaların sürdürülebilirlik performansları elde edilmiştir. Çalışma, bankaların kurumsal sürdürülebilirlik performansının belirlenmesinde Entropi-ARAS bütünleşik modelinin kullanılabileceğini ve literatüre katkı sağlayabileceğini göstermiştir.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article