Hindistan’ın Gelişmişlik Endeksleri Perspektifinden Uluslararası Politik Ekonomi Analizi

Meral Balcı, Arzu Al

Abstract


Kronolojik olarak dünya tarihine bakıldığında; 21. yüzyılın ekonomik, politik ve teknolojik gelişmeler açısından oldukça hızlı ilerleyen bir asır olduğu görülmektedir. Bu yüzyılda dünyadaki ülkelerin ekonomik gelişmişlikleri birçok açıdan artış göstermekte ve ülkeler arası ekonomik gelişmişlik farkları azalmaktadır. Bunun en temel sebeplerinden birisi de siyasi sınırların eski önemini kaybetmesi, bir ülkeden bir başka ülkeye insan, bilgi, emtia ve para aktarımının kolaylaşmasıdır. Ekonomik zenginlik artmaktadır; ancak dünya üzerindeki nüfusun ne kadarının bu zenginlikten pay aldığı önemli bir soru olarak karşımıza çıkmaktadır. Nitekim 1990’lı yıllardan itibaren özellikle Birleşmiş Milletler bünyesinde yapılan sosyal gelişme endeksi çalışmaları bu soruya cevap vermeye çalışmaktadır. Bu çalışmanın amacı, 21.yüzyılın yükselen güçlerinden birisi olan Hindistan’ın ekonomik gelişimi ile insani gelişimi arasındaki ilişkiyi, sosyal gelişme endeksleri yardımıyla değerlendirmektir. Bu bağlamda Hindistan’ın orta vadede insani ve sosyal gelişimini de üst seviyelere çıkardığı zaman, büyük güç olma yolunda daha emin adımlar atabileceği sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Hindistan, Uluslararası Politik Ekonomi, Gelişme Endeksi, Sosyal Gelişme, BRICS


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article