Küreselleşen Dünyada Yeni Toplumsal Hareketler

Meral Balcı, Arzu Al, Uğur Gül

Abstract


Bu çalışmada, sanayileşme hareketleri, küreselleşme ve teknolojinin çok hızlı gelişmesi sonucunda yeni toplumsal hareketlerin ortaya çıkması incelenmiştir. Sosyal medya toplumsal hareketlerin amacının anlaşılması ve kitlelerin örğütlenmesi açısından işlevsel bir araca dönüşmüş ve eylemler geçmişteki toplumsal hareketlerden farklılaşmıştır. Geçmişte meydana gelen salt ekonomik amaç taşıyan sınıf bazlı toplumsal hareketlerin yerine kadın hakları, çevre, barış, özgürlük gibi konuları içeren yeni toplumsal hareketler meydana gelmeye başlamıştır. 2008 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nde meydana gelen ve kısa süre içerisinde etkisini tüm dünyaya hissettiren ekonomik krizin bütün yükünün halk tarafından üstlenilmesi Amerika Birleşik Devletleri’nde halkın hareketlenmesine neden olmuştur. Devletin en zengin kesiminin servetine servet kattığını söyleyen ve kendisini %99 olarak tanımlayan halk finansal sistemin kalbi olarak anılan New York’u işgal etmeye başlamış, sosyal medya aracılığı ile çok kısa sürede dünyaya yayılan eylemin katılımcı sayısı çok hızlı şekilde artmıştır. Farklı kişilerin, kültürlerin bir araya geldiği eylemlerde kişiler ortak hedefleri doğrultusunda bu farklılıkları unutarak amaçları için mücadele içerisine girmiştir. Gerek sosyal medyanın eylemlerdeki etkisi gerekte halkın talepleri dikkate alındığında, Wall Street eylemleri yeni toplumsal hareketler olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Yeni Toplumsal Hareketler, Toplumsal Hareketler, Wall Street Eylemleri, Sosyal Medya, Ekonomik Adaletsizlik

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article