Türkiye’de Engelli Haklarına İmar Hukuku ve Şehir Planlaması Kapsamında Bakış

İmam Bakır Kanlı

Abstract


Dünya Bankası verilerine göre dünya nüfusunun %15’i, ki bu yaklaşık bir milyar nüfusa denk gelmektedir, engelli türlerinden en az birine sahip olarak dünyanın en büyük azınlığını oluşturmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü’nün raporuna göre ise; yaşlı nüfus da sahip oldukları diyabet, kalp rahatsızlıkları, kanser ve zihin sağlığı bozuklukları gibi kronik sağlık sorunları ile engelli nüfusu arttırmaktadır. Her ne kadar “Sürdürülebilir Kalkınma İçin 2030 Gündemi” engelliliğin bir insan hakkı olarak herhangi bir hizmet alımına erişimde eksiklik ya da neden olamayacağını belirtse de; ülkelerin ekonomik, yasal, fiziki ve sosyal ortamları engelli grupların; kamu mekânlarına, tesislerine, teknoloji, sistem ve hizmetlerle ilgili hayata ilişkin katılımlarında bir bariyer oluşturabilmektedir. Türkiye’de ki durumuna bakıldığında, Başbakanlık’a bağlı TÜİK tarafından hazırlanan Özürlülerin Sorun Beklenti Araştırması Raporu’na göre; ulusal özürlüler veri tabanına kayıtlı bireylerin, ki bu yaklaşık olarak 1.560.000 kişidir, %66,3’ü oturdukları binanın %59,5’i dükkân, market, mağaza ve lokantaların, %58,4’ü kamu binalarının, %55,4’ü postane ve banka benzeri yerlerin özürlü bireyin kullanımına uygun olmadığını belirtmiştir. Böylesine büyük bir azınlığın temel insan hakkı olarak fiziki mekanlara erişebilir kılınması ve bunun meri mevzuatımızda sağlanıp sağlanmadığı hususu daha bir ön plana çıkmaktadır. Bu çalışmanın amacı, Türkiye’deki imar hukukunu oluşturan temel kaynaklar bağlamında, şehir planlaması ve planlamanın temel ilkeleri özelinde engellilerin hangi düzeyde göz önünde bulundurulduğunun analizini yapmaktır. Bu bağlamda, çalışmanın kapsamı, ilgili temel mevzuatın analitik bir yöntemle ele alınmasıyla ve sadece planlama disiplinini ilgilendiren konular ile sınırlandırılmıştır. Çalışmada literatür taraması ve ilgili kurum ve kuruluşlardan elde edilen verilerden yararlanılmıştır. Ayrıca, analiz sonucu elde edilen bulgular bir senteze ulaştırılmış ve getirilen önerilerle de çalışma sonuçlandırılmıştır.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article