KUR’ÂN’IN MEYDAN OKUYUŞU

Mehmet YOLCU, Ayşe TOKAY

Abstract


Sağlıklı bilgi ve doğru tanıma insanın isabetli karar vermesinde önemli rol oynar. Paha biçilmez bir tabloyu, antika değeri olan bir sanat eserini veya değerli bir kitabı tutarlı biçimde değerlendirebilmek için onun çağı, ortamı ve kaynağı hakkında sağlıklı, detaylı ve köklü malumat ve bilgi sahibi olmak gerekir. Bunun yanında sanat eserinin bizzat kendisi hakkında hem kişinin değerlendirme yapabilecek ehliyete sahip olması hem de ilgili konuda ulaştığı sağlaması yapılmış doğru bilgiler onun yoluna ışık tutacaktır. Öte yandan bu eserin muhatapları, dostları, düşmanları ve onların psiko-sosyal yapıları hatta kültürel düzeyleri hakkında elde edeceği bilgilerin onu anlamada yardımcı bir etken olacağı da kuşkusuzdur.

Bu açıdan bakıldığında bir sözü, bir yazıyı veya bir sanat eserini en iyi anlamanın yolu onun ortaya konduğu sırada o şartlarda yaşayanların anlayışlarına bakmaktan geçtiği de göz ardı edilemez. Bir sanat eserini veya kitabı doğru anlamanın ön şartlarından biri de öncelikle onun ana temasını, amaç ve hedefini belirlemektir.

Bu araştırmada Kur’ân’ın dışarıdan eleştiri yapanlara yönelik ortaya koyduğu “eğer bir kuşku içindeyseniz siz de Kur’ân’ın bir benzerini getirin” şeklindeki meydana okuyuşu ilmi disiplin içinde incelenmiştir. Bu bağlamda Kur’ân’ın kullandığı argümanlar, muarızların ileri sürdüğü deliller ve tenkit mantıkları ele alınmıştır. Kur’ân’ın hangi yönlerden benzersiz olduğu, bu konuda ne gibi denemelerin öne sürüldüğü ve bunların ilmi değeri nazara verilmiştir.

Anahtar kelimeler: Kur’an, üslup, sure, müşrikler, muaraza.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article