MUHAMMED İZZET DERVEZE (1887-1984) ŞAHSİYETİ, DÜŞÜNCE DÜNYASI, MÜCADELESİ VE BAŞLICA ESERLERİ

Mehmet YOLCU, Ayşe TOKAY

Abstract


Muhammed İzzet Derveze, 1887’de Filistin’de doğmuş, 1984’te Şam’da vefat etmiştir. Sünni Geleneğe bağlı olan Derveze, Osmanlıda ulusçuluğun yaygınlaştığı ve ülkenin zor günler geçirdiği bir dönemde yaşamıştır. Olgunluk yaşlarında ulusçu akımların özde dine, özel manada İslam’a karşı bir nefreti beslediğini tespit eden Derveze, ileriki yaşlarında bu tür düşünce ve akımlardan soğumuştur. Siyasi faaliyetleri nedeniyle bir süre tutuklu kalmıştır.

Bu hapis esnasında Kur’ân’a dönen ve Hz. Muhammed’in hayatıyla ilgilenen Derveze bu amaçla el-Qur’ânu’l-Mecîd, Asru’n-Nebiy ve Sîretu’r-Rasûl kitaplarını kaleme almıştır. Ardından Kur’ân-ı Kerimi et-Tefsîru’l-Hadîs adını taşıyan eseriyle Nüzûl Sırasına Göre tefsir etmiştir. Bunun yanında onun orijinal bazı eserleri uzun yıllar bilim dünyasında tartışılmış ve birçok yönden büyük yankı yapmıştır.

Bu makalede Derzeze’nin hayatı, mücadelesi, temel düşünceleri ve eserlerinin özlü bir değerlendirilmesi yapılmış ve onların muhtevası hakkında da öz olarak bilgi verilmiştir.

Anahtar kelimeler: Derveze, İşgaller, Bağımsızlık Hareketleri, Kur’ân ve Sîret

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article