Psikiyatrik Sosyal Hizmet Dersinin Sosyal Hizmet Bölümü Öğrencilerinin Ruh Sağlina Yönelik Inançlarina Etkisi

Rumeysa Akgün

Abstract


Bu çalışma, sosyal hizmet bölümü öğrencilerinin öğrencilerin psikiyatrik sosyal hizmet dersi kapsamında ruh sağlığına yönelik inançlarına etkisini belirlenmesi için gerçekleştirilmiştir. Çalışma grubu, 2017-2018 Güz döneminde Kırıkkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi sosyal hizmet bölümü 3. sınıfta öğrenim gören öğrencilerden oluşmaktadır. Çalışmada ön test- son test uygulaması yapılmıştır. Çalışmada öğrencilerin ruh sağlığına yönelik inançlarını ölçmek adına Türkiye’deki geçerlilik ve güvenirlilik çalışması Bilge ve Çam (2008) tarafından yapılan ve 21 maddeden oluşan ruhsal hastalıklara yönelik inanç ölçeği uygulanmıştır. Ölçeğin; tehlikelilik, çaresizlik ve kişilerarası ilişkilerde bozulma olmak üzere üç alt ölçeği bulunmaktadır. Verilerin analizi spss programına girildikten sonra değerlendirilecektir.

Anahtar Kelimeler:

Öğrenci, Ruhsal Hastalığa Yönelik İnanç, Sosyal Hizmet


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article