Lise Öğrencilerinin Demografik Bilgilerine Göre Sanal Zorbalığa Maruz Kalma Durumlarinin ve Öfke Düzeylerinin Incelenmesi

Rumeysa Akgün

Abstract


Araştırma lise öğrencilerinin demografik özelliklerine göre sanal zorbalığa maruz kalma durumlarının ve öfke düzeylerini incelemek amacıyla planlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu; Kırıkkale İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı belirlenen iki Anadolu lisesinde okuyan öğrencilerden oluşmaktadır. Veri toplama aracı olarak, araştırmacı tarafından araştırmanın amacı doğrultusunda hazırlanmış olan “Genel Bilgi Formu” ile birlikte “Sürekli öfke ve öfke tarzı ölçeği ve sanal zorbalık/kurban ölçeği” kullanılacaktır. Genel Bilgi Formunda öğrencilerin bazı sosyo-demografik özelliklerine ilişkin sorular bulunmaktadır.  Öğrencilerin sanal zorbalık/kurban olma durumlarını belirlemek amacıyla Ayas ve Horzum (2010) tarafından geliştirilen 19 sorudan oluşan sanal zorbalık/kurban ölçeği kullanılacaktır. Hazırlanan ölçek likert tarzındadır. Ölçek sanal zorbalık yapma ve sanal zorbalığa maruz kalma durumlarını ölçmek üzere iki kısımdan oluşmaktadır. Öğrencilerin öfke düzeylerini belirlemek amacıyla Özer (1994) tarafından Türkiye’ye uyarlanan sürekli öfke-öfke tarzı ölçeği uygulanacaktır.

Araştırma sonucunda öğrencilerin sosyodemeografik özelliklerine göre öfke durumları, sanal zorba veya kurban olma durumlarının değişeceği düşünülmektedir. Araştırmanın analizi veriler toplandıktan sonra gerçekleştirilecektir.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article