AB Vizyonuyla Türkiye’de Cinsiyetlerarası Eşitlik (Genders equality in Turkey with the EU Vision)

Funda Rana ADAÇAY

Abstract


Kadın hakları, AB mevzuatında önemli bir yere sahiptir ve bu konunun temelini insan hakları bağlamında toplumsal cinsiyet eşitliği oluşturmaktadır. Kopenhag Kriterleri başka bir deyişle uyum kriterleri; siyasi, ekonomik ve topluluk mevzuatının benimsenmesi olmak üzere üç grupta toplanmaktadır. Bu kapsamda Türkiye’nin, Birliğin ana değerleri, politikaları ve mevzuat içeriği ile uyumu, üyelik sürecinin temelini oluşturmaktadır. Bu uyumun kapsadığı alanlardan biri de toplumsal cinsiyet eşitliği temelinde kadın hakları olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu çalışmada, AB İlerleme raporları ve ana kriterleri çerçevesinde, Türkiye’de cinsiyetlerarası eşitliği sağlamak dolayısıyla eşitsizlikleri ortadan kaldırmak amacıyla ortaya konulan performans incelenmektedir. Cinsiyetlerarası eşitlik açısından bakıldığında, Türkiye'nin, AB üye ülkelerinin çok gerisinde olduğu görülmektedir. Bu kapsamda tarihsel ve güncel verilere yer verilerek, dinamik bir analiz ile uygulanan politikalar ve hedefler değerlendirilecektir.  Ayrıca, Türkiye’deki kadın sorunlarının nedenlerine ışık tutulacaktır.

Abstract

Women's rights have an important place in EU legislation, and the basis of this issue is gender equality in the context of human rights. The Copenhagen Criteria are, in other words, EU harmonization criteria; political, economic and community legislation. In this context, the EU's values, policies and legislative content adaptation is the basis of Turkey's accession process. One of the areas covered by this harmony is the emergence of women's rights on the basis of gender equality.  In this study, in the framework of an EU progress reports and criteria, to ensure equality of genders in Turkey is examined performance put forth so in order to eliminate inequalities. From the perspective of equality of genders, in Turkey, it seems to be far behind the EU member states. In this context, historical and current data will be given and the policies and targets applied with a dynamic analysis will be evaluated. It will also shed light on the causes of women's issues in Turkey.

Keywords: EU, Women, Gender, Gender inequality, Gender discrimination

JEL Classification: JI, JO, J16, J10


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article