“Post-truth” ve “Youthquake” Kavramları ile Belirginleşen Toplumsal Değişim ve Yeni Medyanın Rolü

Berrin Kalsın

Abstract


Özet

Toplumsal gelişme ve değişme en genel tanımıyla toplumun kültürünün, yapısının ve toplumsal davranışlarının zaman içinde farklılaşması olarak tanımlanabilir. Toplumsal yaşamın hemen her alanında ve katmanında gerçekleşen farklılaşmaların ise kendi içerisinde etkin olan faktörlerle birlikte analiz edilmesi gerekmektedir. Günümüzde her toplum değişme halindedir. Ancak toplumların değişme hızları farklıdır. Özellikle sanayileşme ve teknolojideki ilerleme toplumların değişme hızını artırmıştır.

Son yıllarda özellikle teknolojik gelişmelerin neden olduğu değişimlere paralel bir şekilde bütün dünyada, demokratikleşme, modernleşme ve küreselleşme deneyimlerinin toplumları sürüklediğini ve değiştirdiğini gözlemliyoruz. Burada değişimi belirleyen şey dışsal etkenler değil kültürel ve düşünsel eğilimlerdir ve bu eğilimleri yaratan kavramlardan bir tanesi yeni medyadır.  Günümüzde internetin veya cep telefonlarının toplumsal ilişkiler üzerinde ne kadar etki ettiği, herkesin bildiği ve deneyimlediği bir durumdur. Her yeni teknolojik gelişim toplumsal toplum tarafından benimsenip yaygınlaştığı andan itibaren toplumsal hayatta ekonomik ve sosyal değişimlere yol açmaktadır ve bu kaçınılmaz bir durumdur.

2016 ve 2017 yılında Oxford Dictionary tarafından yılın kelimeleri olarak seçilen “Post-truth” (2016) ve “Youthquake” (2017), bu pencereden bakıldığında yeni medyanın topluma olan etkilerini ve gerçekleştirdiği değişimi göstermektedir. Bu anlamda çalışma, toplumsal değişime yeni medyanın etkisini ve bahsi geçen iki kelimenin yılın kelimesi olarak seçilme nedenlerini ortaya koymaya çalışacaktır.

Anahtar Kelimeler: Yeni Medya, Toplumsal Değişim, Post-truth, Youthquake, Oxford Sözlüğü


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article