Adil Yargılanma Hakkı

Tuğba BAYRAKTAR, Nuran KOYUNCU

Abstract


Özet

İnsan, var oluşundan bu yana biriktirdiği deneyimlerini, yeteneklerini kullanarak toplumsal bir düzen arayışı içinde adalete yönelmenin yollarını bulma ve geliştirme çabasını sürekli güncel tutmuştur. İnsan olmanın gereği olan hak aramanın en son ve en etkili yeri yargıdır. Bu nedenle hak arama ve adalete ulaşma konusundaki son yetkili yer olan yargının ve onun özneleri yargıçlar önünde kişilerin adil yargılanma hakkı olduğu kabul edilmiştir. Bu hak, en temel insan haklarından birisidir. Hak arama özgürlüğü asıl kavram iken adil yargılanma hakkı ve de yargı makamı açısından adil yargılama yapma görevi ise hak arama özgürlüğünün uygulamaya yönelik uzantısıdır. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi adil yargılanma hakkının alanını büyük ölçüde genişletmiş ve bu hakkın içeriğini belirlemiştir.

 

Anahtar Kelimeler: Hukuk Devleti, Hak Arama Özgürlüğü, Adil Yargılanma.

 

Right to a Fair Trial

Abstract

The human being has been constantly up-to-date in its efforts to find and develop ways of orienting adulthood to be in search of a social order using an existing case, skills. The last and most effective place of seeking the right to be a human being is justice. For this reason, it has been accepted that the judges who are the last authority to seek rights and adherence, and their subjects, are entitled to a fair hearing before the judges. This right is one of the most basic human rights. Right to legal remedies is the main concept, while the right to a fair trial and the right to a fair trial in respect of the judicial authority is the practical extension of the freedom of right to seek. The European Court of Human Rights has greatly expanded the scope of the right to a fair trial and has determined the content of this right.

 

Keywords: State of Law, Right to Legal Remedies, Fair Hearing.

 


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article