6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un Uygulama Alanının Eleştirisi

Murat Oruç

Abstract


Özet

Mukayeseli hukuktaki gelişmelere daha fazla uzak kalamayan Türk kanun koyucusu, tüketicinin korunması amacıyla ilk adımı 1995 yılında atmış ve 4077 sayılı Kanun’u yürürlüğe sokmuştur. Önemli bir ihtiyacı gidermesi bakımından olumlu karşılanan bu Kanun, uygulama alanının genişliği nedeniyle eleştirilere de maruz kalmıştır. Bu eleştiriler doğrultusunda uygulama alanının daraltılması beklenirken; 4077 sayılı Kanun’u ilga eden ve onun yerine yürürlüğe giren 6502 sayılı Kanun’da, düzenlemenin uygulama alanını daha da genişletilmiştir. Anılan düzenleme uyarınca, her türlü tüketici işlemi ile tüketiciye yönelik uygulamalar Kanun’un uygulama alanına girmektedir. Kanun’un uygulama alanının bu denli geniş tutulması, hem teorik hem de pratik birçok soruna yol açmıştır. Gerçekten de 6502 sayılı Kanun, temel kanun olan Türk Borçlar Kanunu’na neredeyse hiçbir uygulama alanı bırakmamıştır. Bu durum, hukuk fakültelerindeki eğitimin de yeniden ele alınmasını ve gelişen koşullara göre uyarlanmasını zorunlu kılmaktadır. Öte yandan, Kanun’un uygulama alanının gerekli hazırlıklar yapılmaksızın genişletilmesi, tüketici mahkemelerindeki iş yükünü arttırmakta ve hak arama hürriyetinin etkin bir biçimde kullanılmasını da engellemektedir.

 

Anahtar Kelimeler: Tüketici, Tüketici İşlemi, Tüketiciye Yönelik Uygulamalar, Tüketici Sorunları Hakem Heyeti, Tüketici Mahkemeleri.

 

Criticism on the Area of Application of the Law on Consumer Protection No. 6502

Abstract

Turkish Lawmaker who couldn’t keep their distance to the developments in comparative law made their first step in 1995 for the purpose of the protection of consumers and put the Law No. 4077 in force. This Law was responded positively for meeting an important necessity yet it was criticized for having a broad range of application area. The Lawmaker, who was being expected to narrow the area of application of the Law in accordance with such criticism, has extended the area of application with Law No. 6502 which was put in force in replacement of Law No. 4077 and superseded it. Pursuant to the aforementioned regulation, any and all applications regarding consumer transactions and actions towards consumers fall within the scope of this Law. Keeping the area of application of Law in such broad range caused many problems both theoretically and practically. In fact, Law No. 6502, did not leave almost any area of application to Turkish Law of Obligations which is the fundamental law. This situation brings the necessity of reconsidering the education in law faculties and obliges to adapt it in accordance with the changing conditions. On the other hand, extending the application area of Law without making the necessary preparations increases the work load in consumer courts and prevents the right to legal remedies effectively.   

 

Keywords: Consumer, Consumer Transaction, Applications Towards Consumer, Arbitration Committee for Consumer Problems, Consumer Courts.


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article