İş Kazalarını Önlemede Güvenlik Kültürü

Mehmed Zahid ÇÖGENLİ, Meltem ÖZER

Abstract


Özet

Dünya genelinde yer alan tüm sektörlerde  çalışma ortamı ve üretim sürecinin varlığı bireyleri sağlık ve güvenlik yönünden tehdit etmekte, önemli tehlike ve riskler içermektedir. Bu tehlike ve riskler yapılan işin niteliğine, çalışılan ortamın koşullarına,  makine ve ekipmanlara en önemlisi çalışan bireylere bağlıdır. Çalışma ortamında var olan sağlık ve güvenlik açısından yer alan eksikliklerin giderilmesinde iş sağlığı ve iş güvenliği açısından birçok çalışma yapılmaktadır. Bu çalışmalar yapılırken öncelikle bireylerde iş sağlığı ve güvenliğine karşı olumlu bir bakış oluşturmak, bu kültürü aşılamak gelmektedir. Nitekim, iş yerlerinde yer alan eksiklikler, çalışanların güvenlik kültürüne olan olumsuz bakışı neticesinde sonuçları oldukça ağır olan iş kazaları yaşanmaktadır. İnsanın en temel hakkı olan yaşama hakkının korunması amacına dayanan iş sağlığı ve güvenliği çalışmaları ilk olarak bireylerde güvenlik kültürü ve bilincinin oluşumundan geçmektedir. Son dönemlerde getirilen kanuni zorunluluklar, yaşanan kazaların maddi ve manevi bedellerinin ağır bir şekilde sonuçlanması, bireylerde iş sağlığı ve güvenliği çalışmalarına karşı önem verilmesi gerektiği duygusunu aşılamıştır.

Günümüzde çalışma hayatında kalıplaşmış, kısa süre içinde değişemeyecek davranış biçimleri aslında iş kazalarının temel nedenleri arasında gösterilmektedir. Yaşanan bu kazaları önlemekte güvenli davranışların ortaya konulması ve bunun sonucunda da güvenli çalışma ortamını destekleyen bir kültürün oluşmasından geçmektedir.  

Organizasyonlarda, işletmelerin içinde yer alan tüm kişilerin sağlık ve güvenlik kültürünü benimsemesi iyi bir çalışma ruhu, örgütlerde birlikte hareket etme ve yönetimin titizlikle bu kültürü uygulatmasından geçmektedir. İş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesinde çalışma ortamındaki tüm süreçlerde güvenlik kültürü duyarlılığı yerleştirilmeli, bu süreklilik kazandırılmalıdır. Bu sayede kazalar önlenmiş, işletme açısından da verim artmış, maddi ve manevi kayıplar azalmış olmaktadır.

 

Anahtar Kelimeler: Güvenlik Kültürü, Örgütsel Davranış, Sosyal Psikoloji, Endüstri Psikolojisi

 

Safety Culture In The Prevention Of Occupational Accidents

 

Abstract

In all sectors across the world, the existence of the working environment and production processes threaten the individuals in terms of health and safety and contains significant hazards and risks. These hazards and risks depend on the nature of the work, working environment conditions, the machinery and equipment, and most importantly the individual employee. Many studies are performed in terms of occupational health and safety about the elimination of existing health and safety deficiencies in the work environment. When these studies are carried out, primarily a positive attitude towards the occupational health and safety should be created and this culture should be instilled in individuals. Thus, As a result of the negative attitude of employees to the safety culture and the deficiencies in the workplace, severe occupational accidents are occured. The occupational health and safety studies which purpose is based on protection of the right to live, the most basic of human rights, is firstly through the formation of the safety culture and awareness among individuals. Legal requirements introduced in recent years, tangible and intangible costs of severe accidents arouse a feeling about the occupational health and safety should be given more importance in individuals. 

Today in working life, stereotypes and the behaviors that will not change soon, are actually shown as the main reasons for accidents. To prevent these accidents, safe behaviors should be demonstrated and as a result of that, a culture that supports a safe working environment should be created. 

In organizations, embracing the health and safety culture by all the people within the company is through a good working spirit, to act together and the management’s careful application of this culture. For the prevention of occupational accidents and occupational diseases, safety culture sensitivity should be inserted in all processes in the workplace, and should be given continuity. In this way, accidents are prevented, efficiency is increased in terms of business, material and moral losses are reduced.

 

Keywords: Safety Culture, Organizational Behavior, Social Psychology, Industrial Psychology


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article