Terör Dönemini Fransız Devrimi’nden Ayırmak: Benjamin Constant’ın Fransız Devrimi’ne Yaklaşımı

Pınar Gündoğdu

Abstract


Bu makale, on sekizinci yüzyılın sonlarında ve on dokuzuncu yüzyılın başında yaşamış İsveç kökenli Fransız düşünür Benjamin Constant’ın Fransız Devrimi’ne yaklaşımını analiz etmeyi amaçlamaktadır.  Modern Avrupa ve hatta dünya tarihi açısından dönem noktalarından biri olan Fransız Devrimi’ni sadece Fransız monarşisinin devrilmesi, feodal sistemin ayrıcalıklarının sonu olarak değerlendirmek yeterli değildir. Devrim ile beraber Fransız toplumu, kurulu düzen ve kurumlar radikal şekilde dönüşmüştür. Ayrıca insanlık tarihini, siyaset teorisini derinden etkileyecek egemenlik, vatandaşlık, genel irade, ulus-devlet, sivil haklar gibi belli başlı prensip ve değerler sahneye çıkmıştır.

Fransız Devrimi süreci Benjamin Constant’ın siyasi kimliğinin şekillenmesinde pay sahibidir. Her ne kadar Benjamin Constant’ın düşüncelerinde devrim sürecinin neredeyse her evresinde farklılık gözlemlense de devrime dair tek bir düşüncesi sabit kalmıştır: Devrimin kazanımlarının göz ardı edilmemesi ve korunması adına Terör Dönemi Fransız Devrimi’nden ayrı değerlendirilmelidir. Bu çalışmada, öncelikle Fransız Devriminden ve Benjamin Constant’tan genel olarak bahsedilmiştir. Daha sonra Benjamin Constant’ın Devrim üzerine düşünceleri analiz edilmeye çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Benjamin Constant, Fransız Devrimi, Aydınlanma, Siyasi Düşünce   


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article