Türkiye’nin Küresel Havayolu Pazarındaki Rekabet Stratejilerinde Uluslararası Siyasi ve Ekonomik İlişkiler’in Rolü

Ugur Erdogan

Abstract


Havayolu taşımacılığı günümüzde küresel rekabetin en önemli unsurlarından biri haline gelmiştir. Dünyanın bütün gelişmiş ülkeleri, küresel havayolu pazarında paylarını arttırmak istemektedirler. Havayolları sadece bir ulaştırma aracı olmaktan çıkmış;  bir ülkenin ekonomisine, büyümesine, politikalarına ve uluslararası ilişkilerine direkt etkisi olan önemli bir sektör haline gelmiştir.

Uluslararası havacılık, uluslararası politik ve ekonomik ilişkilerle şekillenmektedir. Havayolu sektöründe diğer sektörlerden farklı olarak, hükümetler ulusal havayollarını hem kendi ülkelerinin ve politikalarının uluslararası alandaki temsilcisi, hem de günümüzün global dünyasında önemli bir gelir kaynağı olarak görürler. Bu nedenle, havayolları,  uluslararası ilişkilerde ülkeler için önemli bir rekabet aracı olmuştur. 

Bu çalışmanın temel amacı; uluslararası politikaların ve ekonomik ilişkilerin havayolu pazarındaki rekabet üzerindeki etkisini incelemek; Türkiye’nin küresel havayolu pazarında önemli bir oyuncu olmasına yönelik öneriler yapmak; İstanbul’un önemli bir hava aktarım merkezi haline gelmesinin önemini vurgulamak, Türkiye’nin havayolu pazarında rakipleri olan ülkelere ve onların havayollarına karşı rekabet avantajı sağlayacak stratejiler oluşturmaktır.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article