Parlamento Kararlarının Yargısal Denetimi: Milletvekilliğinin Düşürülmesi

Mehmet Akgül

Abstract


Bu çalışmada Anayasa Mahkemesinin denetim konuları dışındaki parlamento kararları incelenecektir. Anayasa Mahkemesinin, anayasaya uygunluk denetiminin konusu, kanunlar, kanun hükmünde kararnameler ve anayasa değişiklikleri ile sınırlıdır. Kural olarak parlamento kararlarının yargısal denetimi üç istisna dışında yapılmamaktadır:  Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü değişiklikleri, milletvekilliği sıfatının düşürülmesi, milletvekili dokunulmazlıkların kaldırılması. Milletvekilliğinin düşürülme sebepleri; istifa, kesin hüküm giyme veya kısıtlanma hali, milletvekilliğiyle bağdaşmayan bir görev veya hizmeti sürdürmekte ısrar etmek ve meclis çalışmalarına özürsüz veya izinsiz olarak bir ay içinde toplam beş birleşim günü katılmamak. Kesin hüküm giyme veya kısıtlanma hali haricinde milletvekilliğinin düşmesi için parlamento kararına ihtiyaç vardır. Üyeliği düşürülen bir milletvekili, Meclis Genel Kurulu kararının alındığı tarihten başlayarak yedi gün içerisinde söz konusu kararın anayasaya, kanuna ve içtüzüğe aykırılığı iddiasıyla iptali için Anayasa Mahkemesine kendisi veya bir başka milletvekili aracılığıyla başvuruda bulunabilir. Anayasa Mahkemesi bu iptal istemini on beş gün içinde kesin karara bağlar.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article