Bayilik Sözleşmesinin Hukuki Niteliği Ve Benzer Sözleşmelerden Farkları

Arif Duran

Abstract


Endüstri ve sanayi alanındaki gelişmelerle birlikte malların ve hizmetlerin üretimi de çok yoğun ve hızlı bir biçimde artmaktadır. Bu artışla, üreticiler açısından pazarlama ve dağıtım ağı gibi ihtiyaçlar doğmaktadır. Bayilik sözleşmesi de söz konusu bu ihtiyacın sonucunda dağıtım sözleşmelerinin bir türü olarak ortaya çıkmıştır. Bayilik sözleşmesi, üreticinin malların tamamını veya bir kısmını belirli bir bölgede satmak üzere bayiye göndermeyi, bayinin de buna karşılık üreticinin dağıtım ağına dâhil olarak sözleşme konusu mal veya hizmeti kendi adına ve hesabına satmayı ve bu mal ile hizmetlerin sürümünü arttırma yükümlülüğünü üstlendiği, üretici ve bayi arasındaki hukuki ilişkileri düzenleyen çerçeve niteliğinde bir sözleşmedir. Bayilik sözleşmesiyle ilgili yargı kararlarında, öğretide ve uygulamada; yetkili satıcı, tek satıcı, ana bayi, dağıtıcı, distribütör ve acente gibi farklı kavramlar bir arada kullanılmaktadır. Borçlar Kanunu m. 19 uyarınca; sözleşmenin türünün belirlenmesinde tarafların kullandıkları sözcüklere bakılmaksızın, gerçek ve ortak iradeler esas alınacağından bayilik sözleşmesinin benzer sözleşmelerden ayrıldığı noktalar belirlenmelidir. Bu bağlamda çalışmamızda bayilik sözleşmesinin hukuki niteliği tespit edilerek bayilik kavramıyla karıştırılan kavramlar arasında ayrım yapılacak, kavramlar arasındaki benzerlikler ve farklar açıklanmaya çalışılacaktır.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article