‘Büyük Durgunluk’un Nedenleri Üzerine Alternatif Açıklamalar

Metehan Cömert

Abstract


“Büyük Durgunluk”un dünya ekonomisinin 1930’lardan bu yana tecrübe ettiği en şiddetli ekonomik kriz olduğu argümanının literatürde geniş ölçüde kabul görmesine karşın krizin nedensellik ilişkisinin açıklanmasında iktisat okulları arasında ciddi farklılıklar gözlemlenmektedir. Literatürdeki gözlemlenen bu ayrışma, aynı iktisadi düşünce okullarında dahi belirgin bir şekilde kendini göstermekte ve nedensellik ilişkilerinin doğru kurulamamasından kaynaklanan yanlış politika uygulamaları krizin üzerinden epeyce bir zaman geçmesine rağmen dünya ekonomisinin karşı karşıya kaldığı sorunların çözülememesine –hatta derinleşmesine– neden olmaktadır.

Bu çalışma, kriz açıklamalarının farklı iktisadî teorilerde ne şekilde ele alındığını detaylı bir şekilde analiz etmekte ve kriz tartışmalarını geniş bir düzleme taşımayı hedeflemektedir. Krize götüren mekanizmaların kuramsal kökenlerine vurgu yapmayı amaçlayan bu çalışma aynı zamanda nedensellik ilişkisinin ötesine geçerek kriz sonrasında uygulanan geleneksel ekonomi politikalarını analiz etmekte ve alternatif modern politika önerilerini tartışmaya açmaktadır.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article