İslam’ın Bütüncül Yaklaşımı Bağlamında İslam’da İktisat: Kavramsal Bir Tartışma

Abdullah Önal

Abstract


Temelde İslam’ın İktisat anlayışının ne olduğuna odaklanan bu çalışma; özelliklede Türkiye’deki kullanımıyla “İslam İktisadı”, “İslami İktisat” kavramlarını tartışmaya açmaktadır. Burada İslam’ın öngördüğü İktisat anlayışının temel özellikleri merkezi bir noktada durmaktadır. Çalışmada, İslam’ın İktisat anlayışı; tevhid ilkesinin bir gereği olarak kavramsal karşılığı da “İslam İktisadı” veya “İslami İktisat” değil, İslam’da İktisat şeklinde tanımlanmıştır. İslam’ın Hayatın tüm alanlarını şekillendirdiği gibi iktisadı da şekillendirmesi merkeze alınmıştır. İslâm inancının esası olan ‘tevhid’ ilkesinin bir gereği olduğundan dolayı böylesi bir sonuca ulaşılmıştır. “İktisat, İslam’da var olan kül-cüz ilişkisi ve tevhid ilkesinin bir gereği olarak ancak İslâm içerisinde incelenebilir” iddiası tartışmanın ana eksenini oluşturmaktadır. İslâm, hayatın tamamını kuşatma iddiasıyla “kül” yani bütünü ifade ederken iktisat bunun içerisinde sadece bir unsur olarak “cüz” yani parça şeklinde var olabilir. İktisat, İslâm’ın içerisinde ve İslâm’ın biçimlendirdiği bir alandır. İslâm hayatın tüm yönlerini kuşattığı gibi iktisadı da kuşatmakta ve ona biçim vermektedir.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article