SURİYELİ SIĞINMACILARIN OLUŞTURDUĞU SOSYO EKONOMİK ALGI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: HATAY İLİ ÖRNEĞİ

Mehmet DURUEL

Abstract


Suriye’de 2011 yılında başlayan iç savaş nedeniyle milyonlarca insan yaşadıkları ülkeyi terk etmek zorunda kamıştır Türkiye’nin insani gerekçelerle uyguladığı “Açık Sınır” politikasının yanı sıra, dinsel ve kültürel yakınlık, coğrafi yakınlık gibi birçok faktör Suriyelilerin önemli bir kesiminin Türkiye’ye sığınmasına neden olmuştur. Türkiye içerisinde de yine sınıra yakın olması, akrabalık ilişkileri, önceki dönemlere dayana ekonomik ve ticari ilişikler ile etnik yakınlık ve dil kolaylığı Hatay ilini Suriyelilerin sığınacakları cazip bir bölge haline getirmiştir.  Ekim 2017 itibariyle Türkiye’deki toplam Suriyeli sığınmacı sayısı 3.251.997’dir. Hatay’daki Suriyeli Sığınmacı sayısı ise 426.278. Toplam nüfusu 1.555.165 olan Hatay ili nüfusunun %27.41 kadar Suriyeli sığınmacıya ev sahipliği yapmaktadır.

Yaklaşık altı yıldır devam eden Suriyeli sığınmacı akımının yerel halk üzerinde başta sosyal ve ekonomik olmak üzerinde ciddi etkileri olacağı kaçınılmaz bir gerçektir. Söz konusu etkilerin belirlenmesi ve yerel halk nezdinde oluşturduğu algının tespitinin toplumsal kabul ve entegrasyon sürecinin sağlıklı bir şekilde yönetilmesine katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Çalışmada anket yöntemiyle Hatay halkının Suriyeli sığınmacılar konusundaki düşünceleri araştırılmıştır. Anket formunda farklı başlıklar altında sosyal ve ekonomik algının yanı sıra sürecin mevcut durumu ile vatandaşlık konusu özelinde geleceğe ilişkin beklenti ve talepler de araştırılmıştır.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article