VARLIK FONUNUN İDARE HUKUKU İLE KAVRAN(AMA)MASI

Gencer Karabekir Karagenç

Abstract


Varlık fonları dünya üzerinde giderek artan bir oranda kullanılmaya başlanan finansal araçlardır. Türkiye Varlık Fonu da 26 Temmuz 2016 tarihinde yürürlüğe giren kanunla birlikte, anonim şirket statüsünde kurulmuştur. Fonun malvarlığı ve bütçesi kamu kaynaklarıyla oluşturulmuş, çalışma usulleri de yine kamu tarafından belirlenmiştir. Hem özel hukuk hem de kamu hukuku ile bağı bulunan bu yapının, idare hukuku özelinde değerlendirilmesi gerekmektedir.

Varlık fonları ülkelerin çeşitli yollardan elde ettikleri bütçe dışı fazlaları, kullanmak üzere oluşturulmuş yapılardır. Sayıları her geçen gün artan bu fonlar, iktisadi olarak da dünya ekonomisinde önemli bir büyüklüğe ulaşmışlardır.

Sermayeleri kamu tarafından oluşturulan bu tarz yapılar genel olarak özel hukuk tüzel  kişiliği olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu hibrit kuruluşların idare hukuku ile bağlantılarının kurulması gerekmektedir.

Bu çalışmada öncelikle fon kavramına değinilerek, fonların kendi içerisinde hukuken nasıl sınıflandırıldıkları anlatılmıştır. Sonrasında varlık fonu kavramı anlatılarak,  Türkiye Varlık Fonu’nun özellikleri belirtilmiştir. Son olarak ise Türkiye Varlık Fonu A.Ş. idare hukuku ilkelerine göre analiz edilmeye çalışılmıştır.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article