Tarımda İşgücü ve Köyden Kente Göç Sorunu

Elif Gül Köse

Abstract


Türkiye’de 1950’li yıllarda başlayan köyden kente göç, daha sonraki yıllarda da ciddi sorunları beraberinde getirmiştir. Köyden kente göçün en temel iki sebebi ekonomik ve sosyal şartlardaki elverişsizlikler olarak genellenebilir. Bu sebeplerin detaylarına indiğimizde ise, gelir yetersizliği, üretim maliyetlerinin fazlalığı, iş seçeneklerinin azlığı, eğitim ve sağlık hizmetlerinin yetersizliği, ulaşımın zorluğu, doğal afetler, bölgesel iç karışıklıklar ve töre-adet gibi ailevi sorunların meydana getirdiği nedenler karşımıza çıkmaktadır. Bu da özellikle kırsal alandaki başlıca geçim kaynağı olan tarım sektöründe büyük sorunlar ortaya çıkarmaktadır.

Tarım sektörü Türkiye gibi gelişmekte olan bir ülke için hala tam anlamıyla makineleşme aşamasını tamamlayamamıştır. Bu nedenle emek arzına en çok ihtiyaç duyulan sektörlerden birisi olmaya devam etmektedir. Ancak özellikle son yıllarda tarım sektöründe çalışanların bu sektörden elde ettikleri gelirin son derece düşük olması, burada yaşayan genç nüfusun eğitim seviyesinin artması vb. sebeplerle, bu alanda çalışan insanların kırsal alanlardan kentsel alanlara göç ederek farklı sektörlerde iş bulma çabasına girdikleri gözlemlenmektedir. 1935'te Türkiye’nin toplam nüfusunun yüzde 76.5'i köylerde ve kırsal bölgelerde yaşarken bu oran 1960 yılında yüzde 68.1'e, 1980'de yüzde 56.1'e, 2012 yılında ise yüzde 22.7'ye düşmüştür. Bu durum, boşalan köyler, azalan tarımsal üretim, tarımda azalan ancak diğer sektörlerde artan emek arzı ve doğal olarak artan işsizlik sonuçlarını doğurmaktadır. Bu çalışmada, köyden kente yapılmakta olan göçün hem kırsal alanda hem de genel olarak tarım sektöründe ortaya çıkardığı sorunlardan bahsedilecektir.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article