Türkiye’de Turizm ve Beşeri Sermaye Gelişimi İlişkisi: 1970-2013 Nedensellik Yaklaşımı

dilek tandogan

Abstract


Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de turizm ve beşeri sermaye gelişimi arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Turizm ve beşeri sermaye gelişimi arasındaki nedensellik ilişkisi, 1970-2013 dönemi için Toda ve Yamamoto nedensellik sınaması yardımıyla araştırılmıştır. Elde edilen bulgular neticesinde, beşeri sermaye gelişiminden turizme doğru tek yönlü bir nedensellik ilişkisinin varlığı tespit edilmiştir. Bu ampirik bulgunun önemi beşeri sermaye gelişimine yönelik yatırımların turizmi olumlu yönde etkileyeceğini ortaya koymasıdır. Nitekim politika yapıcılar sürdürülebilir turizm faaliyetlerine yönelik uygulama planlarında bu ilişkiyi dikkate alarak hem beşeri sermaye gelişimine hem de turizme katkı sunabileceklerdir.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article