KAYA GAZI DEVRİMİ: KÜRESEL ENERJİ PİYASALARINDAKİ YANSIMALARI VE TÜRKİYE’DEKİ GELECEĞİ

Erdal Tanas Karagöl, İsmail Kavaz

Abstract


Kaya gazı, doğal gaza alternatif bir enerji kaynağı olmasından ötürü küresel enerji piyasaları açısından oyun değiştirici bir enstrüman olarak nitelendirilmektedir. Bu anlamda ilk olarak ABD’de gerçekleşen kaya gazı devrimi kısa süre içerisinde geniş bir alana yayılarak tüm ülkelerin ilgisini çekmiştir.

Türkiye’de ise özellikle Trakya ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde bulunan rezerv alanlarının genişletilmesi ve yeni sondaj bölgelerinin oluşturulması için çalışılmaktadır. Enerji ihtiyacının büyük bölümünü ithal eden Türkiye açısından kaya gazı oldukça önemli bir fırsat olarak görülmektedir. Bu çalışmada kaya gazının dünya ve Türkiye’deki mevcut rezerv durumunu incelenerek küresel enerji piyasalarında neden olduğu değişimler ele alınmaktadır.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article