Türkiye'deki Yoksulluk İle Mücadelede Maliye Politikalarının Etkinliği Üzerine Bir Değerlendirme

NAZLI KÜBRA ÇELİK, Ayşe HONDUR

Abstract


Bu çalışma ile insanlığın en temel sorunlarından biri olan yoksulluk ve maliye politikaları ilişkisi irdelenmektedir. Küreselleşen dünya ile daha da görünür hale gelen yoksulluk, sadece az gelişmiş ya da gelişmekte olan ülkelerin sorunu değil aynı zamanda gelişmiş ülkeleri de kapsayan çok yönlü bir problemdir. Yoksullukla mücadelede kullanılabilecek birçok sosyal ve ekonomik aygıt mevcuttur. Politika ile toplumların ve bireylerin ekonomik hayatına yön vermek ancak bireylerin ve toplumların yararına olduğu zaman fayda getirmektedir. Nitekim sosyal devlet anlayışı da bu düşünceden hareketle ortaya çıkmış olup, 20. yüzyılda devletin ekonomiye müdahalesi ile maliye politikasının önemi artmıştır. Yoksulluk ile mücadelede toplumsal hayatın bir gerekliliği olarak devlet müdahalesi son derece önem arz etmektedir. Ancak bu mücadelede hangi politikaların ne şekilde, ne zaman kimler tarafından ve nasıl uygulanacağı hususu üzerinde düşünülmesi gereken elzem konulardır. Türkiye’de yoksullukla mücadelede maliye politikalarının etkisinden bahsedebilmek için öncelikle ekonomi konusundaki devlet politikalarının gözden geçirilmesi gereklidir. Yoksullukla mücadelede maliye politikaları, toplumun refah seviyesinin yükseltilmesi için de gerekli bir araçtır.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article