TÜRKİYE’DE SOSYAL HARCAMALARIN İKTİSADİ BÜYÜME ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Hünkar Güler

Abstract


Çalışmada, beşeri sermayenin önemli belirleyicisi olan eğitim ve sağlık gibi sosyal alanlara yapılan harcamaların Türkiye’de iktisadi büyüme üzerindeki etkisi 1990-2015 dönemi için ampirik olarak araştırılmaktadır. Bir ülkenin kalkınması sadece fiziki sermaye kullanımıyla gerçekleşmemekte; tamamlayıcı nitelikte olan sosyal ve beşeri sermayenin de önemli bir katkısı olmaktadır. Beşeri sermayenin topluma sunduğu pozitif dışsallıkları yanında bilgi ve tecrübenin ve bir organizasyon oluşturabilme kabiliyetinin artması yoluyla kalkınmayı da desteklemektedir. Sosyal harcamalar, gelir dağılımında adalet ve yoksulluk gibi sosyal risklerin ortadan kaldırılmasında ve asgari bir refah düzeyine ulaşılmasında önemli bir rol oynamakta ve sosyal harcamaların kısılması iktisadi ve sosyal sorunlara neden olmaktadır. Türkiye’de kamu sosyal harcamalarının, 1990-2015 dönemi incelendiğinde, önemli düzeyde artış gerçekleştiği gözlenmektedir. Çalışma, kamu sosyal harcamaları ile iktisadi büyüme arasında da pozitif bir ilişki bulmaktadır. Çalışmanın sonuçları, sosyal harcamaların pozitif dışsallıkları dikkate alındığında, politika yapıcılarının kamu sosyal harcamalarının çıktıları konusunda daha duyarlı davranması gerektiğini göstermektedir. 


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article