Sel ve Taşkınların Sosyo-Ekonomik Etkileri : Mersin İli Mezitli İlçesi Örneği

Erkan Aktaş, Hakan Doğan

Abstract


Küresel ısınma ya da iklim değişikliği  son yıllarda sonuçları büyük hasarlar olan afet niteliğindeki meteorolojik olayların sayısında artışa neden olmaktadır.Ülkemizde bu durumun en ağır koşullarını sıklıkla taşkın ve sel  afeti gerçekleşen  Mersin yaşamaktadır. Mersin şehir merkezinde büyük hasarlara neden olan, sıklık ve şiddet özellikleri de giderek artış gösteren sel ve taşkınlar meydana gelmektedir. Önemli afet boyutundaki bu meteorolojik olaylarla ilgili önleme ve zarar azaltma amaçlı araştırmalar önemli ölçüde yapılmaktadır. Ancak bu olayların ekonomik sonuçlarını bütüncül bir bakış açısıyla ele alan çalışmalar nadir yapılmaktadır. Bu çalışma 29 Aralık 2016 günü  Mersin’de meydana gelen sel afetinin nedenleri ve ekonomik sonuçlarını bir bütün olarak incelemiştir. Ayrıca selden sonra oluşan afet algısını ölçmek için alan çalışması da yapılarak, meydana gelen hasarın sadece şehrin ekonomisi açısından değil toplum psikolojisi açısından da önümüzdeki yıllardaki etkilerini ortaya koymaktadır.Bu çalışma ile toplum psikolojisi açısından afetlerin sadece ekonomik değil sosyal açıdan önemli olduğu ortaya konmuştur

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article