Enformal Yönetişimin Yükselişi: Zirve Diplomasisi ve Yeni Ekonomik Düzen

Arzu Al, Büşra Kılıç

Abstract


Ekonomik büyüme ve kalkınmanın küresel bir platformda tartışıldığı enformel küresel ekonomik yönetişim mekanizması, 1999’dan beri G-20 forumu olarak karşımıza çıkmaktadır. G20’nin doğması ile birlikte, dünya ekonomisine etki eden yükselen (emerging) ve orta ölçekte/yeni yükselen (newly emerging) güçler seslerini duyurmaya başlamış ve fakir güney-zengin kuzey ayrımından daha kapsamlı bir analiz düzeyi ile ekonomik dönüşüm yorumlanmaya başlanmıştır. Küresel kriz sonrası dönemde G20, liderler düzeyinde toplanmaya başlayarak zirve diplomasisi dönemine girmiş ve içerisinde barındırdığı farklı güç merkezlerinin ağırlığı ile forumun teması her sene değişmiştir. Buradan hareketle bu çalışmada G20 içerisinde “sub-grouping” oluşumların, daha açık bir ifade ile yükselen güçler ve orta ölçekli güçlerden oluşan BRICS (Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin, Güney Afrika) ve MIKTA (Meksika, Endonezya, Güney Kore, Türkiye, Avustralya) gruplarının küresel ekonomik yönetişimdeki rolleri incelenmiştir. 

Çalışmada 2008-2017 yılları arasında gerçekleşen G20 zirvelerinde BRICS ve MIKTA ülkelerinin rolleri ve gündem inşaları ayrıca incelenmiştir. Bu kapsamda, oluşturulan gündemlerde küresel yönetişime dair revizyonist ve reformist talepler tespit edilmiş olup, çalışmada çeşitli kaynaklardan yararlanılarak ve 2008-2017 yıllarında gerçekleştirilen zirvelerin bildirileri ve ek belgeleri çerçevesinde “yeni” ekonomik düzene dair küresel yönetişimin önerileri dikkate alınmıştır. Yükselen ekonomilerin artan güçleri oranında yönetime dâhil olma talepleri, bu kapsamda elde ettikleri fırsatlar ve çelişkiler incelenmiştir. Mevcut düzenin sürdürülebilirliği ve yeni düzenin inşa süreci, küreselleşmenin ulaştığı evre bağlamında yapılan değerlendirmeler ile çalışmanın tanımlayıcı ve tartışmacı özellikler taşımasına dikkat edilmiş olup, sonuç kısmında da geleceğe yönelik öneriler sunulmuştur.

 

Anahtar Kelimeler: G20, Zirve Diplomasisi, BRICS, MIKTA, Küresel Ekonomik Yönetişim


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article