İstikrar Politikalarındaki Gecikmelerin Siyasal Nedenleri

Hale Kırmızıoğlu

Abstract


Temel makroekonomik sorunlardan biri olan enflasyon, pek çok ülkede kronik bir sorun haline gelmiş olmasına rağmen ekonomik olarak baş etmesi en kolay görünen sorunlardan bir tanesidir. Güçlü ve kararlı bir Merkez Bankası ve mali disiplini sağlamış bir hükümet bu sorunun üstesinden rahatlıkla gelebilir. Ancak işin aslı böyle değildir. Güçlü ekonomik karar alıcıların olduğu ülkelerde dahi, ekonomik önlemlerin sürekliliği ve zamanlaması hatalı gerçekleşebilir. Yeni politik iktisat literatürü, bu zafiyeti politik yapı ile ilişkilendirir. Politik istikrarsızlığın olduğu durumlarda ekonomik reformlarda gecikmeler yaşanacağını ortaya koyar. Aralarında OECD ülkeleri, Latin Amerika ülkeleri ve yükselen piyasaların olduğu birçok ülke için yapılan analizlerde bu duruma ilişkin bulgulara erişilmiştir. Aynı literatür, politik istikrarın olduğu ülkelerde dahi istikrar politikalarının maliyetlerinin paylaşımı hususunda toplumsal uzlaşma zemininin gerçekleşmesinin zor olacağını ve mutlaka gecikme yaşanacağını ifade eder. Çalışmanın amacı, herhangi bir istikrar politikası veya ekonomik reform gereksiniminin neden gecikmeli bir şekilde uygulamaya konulduğunu siyasal gerekçelerle açıklamaktır. Reformlardaki gecikmeler politik kutuplaşma, rejim türleri, politik istikrarsızlık gibi pek çok nedene bağlanırken özellikle dağıtım veya yeniden dağıtım konusu önem kazanmaktadır.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article