Kırdan Kentte Göç “Haris Todora Göç Modelinin” Türkiye uygulaması

Erkan Aktaş, Ahmet Şahin

Abstract


Göç, insanların yaşadıkları yerleri ekonomik, sosyal, dini, politik, coğrafi ve iklimsel yapının ortaya çıkardığı sorunlar nedeniyle geçici ya da kalıcı olarak değiştirmesidir. İnsanlık varolduğundan beri çeşitli nedenlerden dolayı göç etme eğilimindedir. Göç hareketleri, kitlesel veya bireysel olarak uluslararası (dış göç) ya da ülke sınırları içerisinde (iç göç) gerçekleşmektedir.Dünya genelinde küreselleşmenin getirdiği fırsatlar nedeniyle hızlanan, göç edilen mesafelerin  kısaldığı ve göç eden insan sayısının arttığı bu süreçte 1950 yılından itibaren Türkiye’de kırdan kente doğru olan iç göç hareketleri artmaya başlamıştır. 1927 yılında yapılan ilk genel nüfus sayımında toplam nüfusun %76’sını kırsal nüfus  oluştururken 1980’de %56 , 2000’de %35 ve  2012’de  toplam nüfusun %23’ü kırsal nüfustan oluşamaktadır.Bu çalışmada, Türkiye’de 1950’li yıllarda hız kazanan ve günümüzde de devam etmekte olan kırdan kente göç hareketleri ve Türkiye’de kırdan kente göçü etkileyen faktörler, ekonomi biliminin göç literatüründe büyük öneme sahip olan Harris-Todaro göç modeli ile açıklanmaya çalışılmıştır. Bu çalışma 1970-2014 yıllarını kapsamaktadır. Bu çalışmada göç değişkeni yerine: Türkiye’de toplam nüfus içinde kırsal nüfusun oranı alınmıştır. Ücret yerine toplam katma değerden alınan pay alınarak VAR analizi yapılmıştır. Yapılan analizde Türkiye’deki iç göç hareketlerinin modelin varsayımları ile paralellik gösterdiği gözlemlenmiştir.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article