Türkiye Sınırlarından Yasadışı Geçişler ve Bu Geçişlere Karşı Tedbirler

Meral Balcı, Batuhan Balcı

Abstract


Küreselleşmenin yol açtığı insan ve mal hareketliliğinin güvenli ve verimli olabilmesi için etkili göç ve sınır yönetim çalışmalarının yapılması gerekli hale gelmiştir. Hükümetler, kendi memleketlerinin iç güvenliğini sağlamak için göç olgusuyla dışarıdan gelecek tehlikeleri önleme adına bir dizi tedbirlere başvururlar. Sınır geçişlerini kontrol altında tutmak için sınır duvarları inşa etmek bu tedbirlerin başında gelmektedir. Devletlerin diğer yapması gerekenler; sınırdaş ülkelerle birlikte sınır güvenliği ve göç ile ilgili ortak çalışma yapmaları, düzensiz ve kanun dışı göçü azaltmaya çalışıp göçmen kaçakçılığını engelleyerek göçmenlerin düzenli göç etmeleri için etkin politikalar üretmeleridir. İstenmeyen göçmen geçişinin engellenmesi konusunda da insancıl bir sınır yönetimine başvurulması önemli bir konudur. Bunlar yapılırken, göç edenlerin ve göç alan devlet vatandaşlarının haklarının korunması da dikkate alınması gereklidir. Bu çalışmanın amacı, dış ülkelerden yapılan göç karşısında sınırların güvenliğini sağlamak adına ortak uluslararası değerlere bağlı kalınarak Türkiye tarafından alınan önlemleri incelemektir. Anahtar Kelimeler: Uluslararası İlişkiler, Yasadışı göç, Göçmen, sınır, güvenlik.  Illegal Transitions from Turkish Borders and Precautions Against These Transitions Effective migration and border management studies have become necessary in order for globalization to ensure that the movement of people and goods is safe and productive. Governments apply a series of measures in order to ensure the internal security of their home country and to prevent any external threat from migration. Building border walls to control border crossings is at the top of these measures. Other States need to do; cooperative work on border security and migration together with border-crossing countries is to produce effective policies for migrants to migrate regularly by trying to reduce irregular and illegal immigration and by preventing smuggling of migrants. It is also an important issue to resort to humanitarian border management to prevent the unwanted migration of migrants. In doing so, it is necessary to take into account the protection of the rights of immigrants and migratory state citizens. The aim of this study is to examine the measures taken by Turkey in keeping with common international values in order to ensure the security of borders against immigration from foreign countries.Keywords: International Relations, illegal immigration, migrants, border, security.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article