Ekonomideki Başarısızlık Türlerinin Kapsayıcı Bir Analizi: Piyasa, Devlet ve Sosyal Sermaye Başarısızlıkları

İsmail Kitapcı

Abstract


Bu çalışmada ekonomi biliminde sıkça tartışılan piyasa ve devlet başarısızlıklarının yanı sıra sosyal sermayenin ortaya çıkardığı negatif dışsallıklar sosyal sermaye başarısızlığı olarak araştırılmaktadır. Bu noktada devlet, toplum ve piyasalar arasındaki ilişkilerin piyasa, devlet ve sosyal sermaye başarısızlıklarında oynadığı roller incelenmiştir. Çalışmanın sonucunda piyasa, devlet ve sosyal sermaye başarısızlıklarının birbirlerinden bağımsız olarak düşünülemeyeceği, birbirleriyle yoğun bir etkileşim içinde olduğu sonucuna varılmıştır. Bu noktada sorunların çözümünde kapsayıcı bir anlayışla hareket edilmesi gerektiği belirtilmektedir. Aynı zamanda bireylere, devlete ve piyasalara düşen görev ve sorumlulukların neler olması gerektiği etik açıdan sorgulanmaktadır.

..................................................................................

An Inclusive Analysis of the Types of Failure in the Economy: Market, State and Social Capital Failures

In this study, negative externalities of social capital as social capital failure as well as market and state failures which are frequently discussed in economics, are being investigated. At this point, the roles played by the relations between the state, society and markets in market, state and social capital failures are examined. The result of the work is that market, state and social capital failures can not be considered independently of each other, but they are intensely interacted with one another. At this point, it is stated that the solution of the problems should be carried out with an inclusive understanding. At the same time, it is questioned ethically what should be the duties and responsibilities of individuals, the state and the markets.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article