Yerel Siyaset ve Kadın

Hediye Şirin AK

Abstract


Bugün, kadınların siyasette eksik temsil edilmesi konusu dünya genelinde yaşanan bir sorun olarak görülebilir. Kadınlar yıllar boyunca seçme-seçilme haklarını elde edebilmek adına yoğun çabalar göstermişlerdir. Sosyal hayatta yeterince görünür olmayan ve erkeklere nazaran bir takım yasal haklarını kullanamayan kadınların siyasette temsil edilmesi konusunun başlı başına bir sorun olarak karşımıza çıkmasını bu şartlarda normal bir durum olarak görmek mümkündür. Kadınların siyasette temsilinin artmasının ilk koşulu; öncelikle sosyal ve ekonomik alanda erkeklerle eşit fırsatlara sahip olabilmelerinde yatmaktadır. Parlamento düzeyindeki siyasi temsil yetersizliği büyük bir sorun olmakla birlikte yerel siyasette de kadınların yetersiz temsil ediliyor olması başka bir sorundur. Oysaki yerel siyaset, kadınlar açısından parlamentoda ki siyasete nazaran daha erişilebilir bir konumda görünmektedir. Buna rağmen yerel düzeyde siyaset alanında da kadınlar daha az sayıda yer almaktadır. Yerel siyaset yapmayı kadınlar neden daha az tercih etmektedir sorusu cevaplanmaya değer bir sorudur. Yerel yönetimlerde siyasete başlayan çok sayıda siyasetçinin sonraları genel siyasete atıldığı bilinen bir gerçek iken kadınlara baktığımızda durumun tam tersi olduğunu gözlemlemek mümkündür. Genel siyasetle uğraşan kadınlar, daha sonraları yerel yönetimlere yönelebilmektedirler. Gerek genel gerekse yerel siyasette kadın sayısının artması, demokrasinin gereklerinden biri olarak sayılabilir. Dünya nüfusunun yarısını oluşturan kadınların, aynı erkekler gibi yurttaşlık hakları olan seçme-seçilme haklarından fırsat eşitliği içerisinde yararlanabilmesi demek demokratik yönetim idealinin gereklerinden birinin gerçekleşmiş olması demektir diyebiliriz.

Anahtar Sözcükler: Cinsiyet, Siyasal Katılım, Yerel Siyaset


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article