EĞİTİMİN BİR YUMUŞAK GÜÇ ARACI OLARAK KULLANILMASI TÜRKİYE MAARİF VAKFI ÖRNEĞİ

MEHMET ALI YÜKSEL

Abstract


Bu çalışmada eğitimin yumuşak güç aracı olarak kullanılabiliriliği çerçevesinde yapısı, amaçları ve uygulamalarıyla Türkiye Maarif Vakfı (TMV)‘nın yumuşak güç vasfı ele alınmaktadır. TMV çatısı altında yürütülen faliyetlerin, vakfın bir yumuşak güç unsuru olarak değerlendirilmesi için yeterli olup olmadığını incelemek amacıyla yapılan bu çalışmada, vakfın yumuşak güç unusuru olarak etsini  ve bu etkinin arttırılması için neler yapılabileceğini ortaya koymak hedeflenmektedir. Çalışma bir yumuşak güç aracı olarak TMV’nin kapasitesinin nasıl arttırılabileceğini göstermesi sebebiyle önem arz etmektedir. Çalışmanın birinci bölümünde yumuşak güç kavramı ve unsurları ele alınmıştır. İkinci bölümde yumuşak gücün eğitimle olan ilişkisine, eğitimin yumuşak güç olarak işlevselliğine değinilmiştir. Son bölümde ise TMV’nin yapısına, mevzuatına ve faliyetlerine değinilerek, TMF’nin yumuşak güç vasfı analiz edilmiştir. Çalışmada TMV’nin faliyetlerinin geliştirilmesiyle birlikte kuvvetli bir yumuşak güç vasfı kazanacağı sonucuna ulaşılmıştır

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article