Çevresel Güvenlik Yaklaşımı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Bağlamında Değerlendirilmesi

Tarık AK

Abstract


Özellikle 2000’li yılların başından bu yana çevresel güvenlik kavramı ulusal ve uluslarası ortamlarda yer edinmeye başlamıştır.Çevre sorunları ve bunların toplumsal sonuçlarına karşı insanların işbirliği ihtiyacı ve buna yönelik politika ve yaklaşımlar, çevre meselesinin güvenlik eksenli tartışmalarda kendini göstermesini sağlamıştır.Çevresel güvenlik yaklaşımı ile bu kavrama ilişkin önerilen ulusal ve uluslararası politikalar, askeri unsurları iki açıdan etkilediği söylenebilir. Bunlardan ilki, çevresel güvenlik kapsamında takip edilen ulusal politikalar içerisinde askeri unsurlara verilen roldür. İkincisi ise, devletlerin uluslararası sistem içerisinde çevresel güvenliğine ilişkin siyasal, ekonomik ve toplumsal alanda işbirliği faaliyetleri kapsamında, askeri unsurların rolünün ne olacağı hususunun değerlendirilmesidir.

Çalışma literatür taraması yapılarak teorik bir zeminde yürütülmüştür. Bu kapsamda ilk olarak, çevresel güvenlik yaklaşımı tanımlanacak, müteakiben çevresel güvenliğin ordulardaki etkisine değinilecektir. Son olarak ise, Türk Silahlı Kuvvetlerinin çevresel güvenlik yaklaşımına ilişkin durumu tespit edilecektir.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article