Gelir Gruplarında Tüketim Eğilimi ve Eşitsizliği: Türkiye için bir yaklaşım

Selçuk GEMİCİOĞLU, Uğur AKKOÇ, Gamze KARGIN AKKOÇ

Abstract


Bu çalışma Türkiye’ de farklı gelir gruplarında tüketim eğilimini ve tüketim eşitsizliğini incelemektedir. İlk olarak Hanehalkı Bütçe Araştırması verileri kullanılarak farklı gelir gruplarının tüketim eğilimleri belirlenmiştir. Harcama grupları gelir gruplarının tüketim eğilimlerine göre değerlendirilerek sınıflandırılmıştır. Tüm gelir gruplarında birlikte değerlendirildiğinde zorunlu mal tüketimi ile lüks mal tüketiminin 2002 ile 2014 arasında hızlı bir yakınsama yaşadığı görülmektedir. Bununla beraber, tüm gelir gruplarında zorunlu mallara yapılan harcamaların bütçeden aldığı payın yıllar içinde giderek azaldığı izlenmiştir. Son olarak, tüketim eşitsizliğine dair alternatif bir ölçüt kullanılarak, Türkiye’ de 2002 – 2014 yıllar arasında tüketim eşitsizliğinin seyri incelenmiştir. 


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article