Otonom Tüketim İle Marjinal Tüketim Eğiliminin Ölçülmesi: Recep Tayyip Erdogan Üniversitesi Öğrencileri Üzerine Bir Uygulama

Önder Dilek, Akif Ziya Bayrak, Alaattin Kızıltan

Abstract


Bu çalışma, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi öğrencilerinin otonom tüketimleri ile marjinal tüketim eğilimlerini tespit etmek amacıyla yapılmaktadır. Çalışmanın anakütlesini üniversitede eğitim gören 19567 öğrenci oluşturmaktadır. Bu anakütleyi temsil edecek (%5 önem düzeyinde, %5 hata payı) minimum örnek büyüklüğü ve dolayısıyla uygulanacak anket sayısı yaklaşık 377 olarak tespit edilmiştir. Ancak, temsil gücünün yüksek olması ve bazı anketlerin tutarsız ve eksik cevaplanabileceği dikkate alınarak 1.200 anket uygulanmış, bunlardan eksik ve tutarsız olanlar çıkartıldığında geriye kalan 1.100 anket değerlendirmeye alınmıştır. Çalışmadaki toplam tüketim tahminleri Keynesyen Mutlak Gelir Hipotezine dayanan  ve C = C0 + cYd şeklindeki verilen tüketim fonksiyonundan hareketle yapılmıştır. Keynesyen tüketim fonksiyonunun notasyonları değiştirilmiş bir biçimi olarak Öğrencilerin toplam tüketimleri ile gelirleri arasındaki ilişkiyi ortaya koymak üzere tahmin edilen tüketim fonksiyonu aşağıdaki gibidir.

Y = b0 + b1X Şeklinde ifade edilen tüketim fonksiyonunda;

Y: Toplam tüketim harcamalar

X: Gelir

b0: Otonom (gelirden bağımsız) tüketim,

b1: Marjinal tüketim eğilimidir.

 Ayrıca, cinsiyete göre, öğrenim şekline göre ve barınma yerlerine göre olmak üzere yapay değişkenli tüketim fonksiyonları tahmin edilmiştir. Elde edile sonuçlar şu aşağıdaki gibidir.

              Tüketim Fonksiyonları                                                 Tahmin Sonuçları

Toplam Tüketim Fonksiyonu:                                  Y=102,7+0,98X                       R2 = 0,88

Cinsiyetlere Göre Tüketim Fonksiyonu:                 Y=73,4+X+58,8D–0,03Z         R2 = 0,89          

Öğrenim Durumuna Göre Tüketim Fonksiyonu:    Y=102+0,97X+13D+0,03Z      R2 = 0,88

Barınılan Yere Göre Tüketim Fonksiyonu:             Y=135+0,93X-44D+0,06Z       R2 = 0,88


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article