Demografik Özellikler Bakımından İl Dışı Alışveriş Merkezlerine Gitme Sıklıklarının İncelenmesi Üzerine Araştırma: Rize İli Örneği

Abdulmuttalip Talip Pilatin, Alaattin Kızıltan, Vildan Yavuz

Abstract


AVM’ler, günümüz dünyasında alışveriş denildiği zaman akla ilk gelen yerlerin başında gelmektedir. Dünyada ve özellikle ülkemizde son yıllarda güçlü bir büyüme oranına sahip AVM’lerin sayısı hızla artmaktadır. Bu doğrultuda, kişi başına düşen AVM sayısı ve metrekare rakamları artan bir hızla yükselmeye devam etmektedir. AVM’ler günümüzde bir nevi küresel birer mabed haline gelmiş durumdadır. Bunlarla beraber Rize ilinde AVM’nin olmadığı da bilinmektedir. Bu durumun çalışmayı daha önemli hale getireceği düşünülmektedir.

Bu çalışmada, 2016 yılında Rize ili ve nüfusu 10.000’in üzerinde olan ilçelerindeki tüketicilerin demografik özellikleri bakımından il dışındaki AVM’lere gitme ve il dışındaki AVM’lerden alışveriş yapma alışkanlıkları incelenmiştir. AVM’lere gitme ve AVM’lerden alışveriş yapma aşamasında cinsiyet, yaş, öğrenim durumu ve meslek değişkenlerinin nasıl etkili olduğu Ki-kare analizi ile belirlenmeye çalışılmıştır. Bu amaçla nüfusa orantılı olarak Rize il merkezi ve ilçe merkezlerinde yüz yüze görüşme yöntemi ile toplam 600 anket yapılmıştır.

Sonuç olarak çalışmada, demografik özelliklerden olan yaş, öğrenim durumu, meslek ve cinsiyet değişkeni ile alışveriş dışı AVM’lere gitme alışkanlıkları arasında yaş değişkeni hariç anlamlı bir ilişki olduğu belirlenmiştir.

 

Abstract: Shopping malls are one of the first places to come to mind when they are called shopping in today's world. The number of Shopping Centers that have a strong growth rate in the world and especially in our country in recent years is increasing rapidly. In this direction, the number of shopping centers per square meter and square meter figures continue to rise at an increasing rate. Shopping malls have become a kind of global mabed today. It is also known that there is no AVM in Rize province. This situation is thought to make work more important.

In this study, consumers in the cities of Rize and the population of more than 10.000 in the year of 2016 were surveyed about the demographic characteristics of shopping malls outside the province and shopping malls outside the province. It has been tried to determine by chi-square analysis how gender, age, education status and occupational variables are effective in going shopping malls and shopping malls. For this purpose, a total of 600 questionnaires were conducted in Rize city center and district centers with a face-to-face interview method in proportion to the population.

As a result, it was determined that demographic characteristics were age, education status, occupation and gender variables, and habits to go shopping without shopping centers, except for age variable.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article