Gelir Düzeylerine Göre, Tüketicilerin Alışveriş Alışkanlıkları Üzerine Rize İli ve İlçelerinde Bir Araştırma

Alaattin Kızıltan, Abdulmuttalip Pilatin, Vildan Yavuz

Abstract


ÖZET: Tüketici alışkanlıkları, tüketicilerin gelirleri ve yaşanılan ilanları. Tüketici geliri arttıkça artıma eğilimimi artıma eğilimini artırmak. Bu eğilimle birlikte tüketicinin alışveriş yaptığı yer ve alışveriş sıklığı da değişkenlik gösterebilir. Bu ürünle ilgili üretimler tüketicilere arz edildikleri mekanlar ve tüketicilerin alışveriş sıklıkları gelir seviyesindeki değişmeye bağlı olarak değişME gösterebilmektedir.

Bu çalışmada, 2016 yılında Rize ili ve nüfus 10.000'in üzerinde ilacelerindeki tüketicilerin gelirlerini ve alışveriş yapma alışkanlıkları arasında ilişki incelenmiştir. Gelişim düzeyi alışveriş yapma aşamasında alışveriş yapma yeri ve alışveriş sıklığı, ilişkisi Ki-kare analizi ile belirlenmeye çalışılmıştır. Rize illey ve illey merkezlerindeki hanelerde nüfus orantılı olarak toplam 600 anket yüz yüze yapılmıştır.

Sonuç olarak tüketicinin gelir düzeyi ile tüketicinin alışveriş yaptığı yer ve alışverişte yüksek paydada bir ilişki olduğu anlaşılmıştır (P <0,05 olduğu zaman). Gelir düzeyi artıcık tüketicinin alışveriş yerinde AVM'lerin ön plana çıktığı, cadde mağazalarına gitme sıklığının azaldığı anlaşılmıştır. Gelir düzeyi arttıkça alışveriş sıklığı daha önce artmakta daha sonradan azalma eğilimi içerisine girdiği belirtildi.  

Abstract: Consumer habits can change according to the income situation of the consumers and the structure of the province and the city. Consumer incomes tend to increase as income increases, but this trend tends to decrease at a certain point and then to decrease. Along with this tendency, the place and the frequency of shopping for the consumer may vary. For this reason, the places where the products related to consumption are offered to consumers and the frequency of purchases by consumers may change depending on the change in income level.

In this study, the relationship between income levels and shopping habits of consumers in Rize province and its population over 10.000 in 2016 is examined. The relationship between the place of shopping and the frequency of shopping has been tried to be determined by Chi-square analysis in the stage of income level shopping. For this purpose, a total of 600 questionnaires were made in face-to-face interviews in proportion to the population in the Rize city center and district centers.

Sonuç olarak, tüketici gelir düzeyi ile tüketicinin alışveriş sıklığı arasında (P <0,05 olduğunda) yüksek ve anlamlı bir ilişki olduğu anlaşılmaktadır. Gelir düzeyi arttıkça, AVM'lerin tüketicilerin alışveriş yaptığı yerlerin ön planda olduğu ve sokak mağazalarına gitme sıklığının azaltılması anlaşılmaktadır. Gelir düzeyi arttıkça, alışveriş sıklığı ilk önce sanatmış ve daha sonradan azalmıştır.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article