Gelir Dağılımındaki Adaletsizliğin Derinleşmesi: Türkiye'de Göreli Yoksulluk Penceresinden Asgari Ücretli Çalışanlara Bakış

Akın ÖZDEMİR

Abstract


OECD ülkeleri arasında gelir dağılımında adaletsizliğin en derin hissedildiği ülkelerden birisi Türkiye’dir. Üstelik bu sorun Türkiye’nin gün geçtikçe büyüyen ekonomisine rağmen gittikçe daha derin bir hal almaktadır. Özellikle çalışanlar yüksek enflasyon dönemlerinde alım güçlerinin azalması neticesinde yoksulluk riskiyle karşılaşmaktadır. Asgari ücretli çalışanlar ise göreli olarak bu riski daha derinden tecrübe etmektedir.

Bu çalışma Türkiye’de gelir dağılımı tartışmaları çerçevesinde asgari ücretlilerin toplum içindeki göreli konumunu tartışmaktadır. Ayrıca diğer ülkeler ve uluslararası kuruşlarla Türkiye arasında yoksulluk literatürüne ilişkin kavramsal farklılıklar ele alınmaktadır. Çalışma, çalışan yoksullar bağlamında yoksulluk literatürüne görelilik ve istihdam ilişkisini tartışması açısından katkıda bulunmaktadır.  Bu bağlamda kullanılan ikincil veriler için Türkiye İstatistik Kurumu, OECD ve ILO verilerinden yararlanılmıştır.

Karşılaştırmalı değerlendirmelerde Türkiye'de farklı gelir grupları arasında kaynak bölüşümünün çalışanlar aleyhine seyri dikkat çekicidir. Ayrıca yoksulluğa ilişkin kavram ve tanımların kullanımında Türkiye ve diğer ülkeler hatta ILO gibi uluslararası kuruluşlar arasında önemli farklılıklar bulunmaktadır. Bu durum karşılaştırmalı analizlerde kavram ve veri bütünlüğü açısından sorunun boyutlarını doğru kavramamızı güçleştirmektedir. Bu nedenle çalışanlar, özellikle asgari ücretli çalışanlar, açısından sorunun gerçekçi analizi güçleşmektedir.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article