Girişimcilik ve Ekonomik Özgürlük İlişkisi: Panel Veri Analizi

Büşra KUTLU KARABIYIK, Can KARABIYIK

Abstract


Girişimciler kaynakların daha verimli süreçlerle istihdam edilebilmesini sağlayan yollar keşfederek ekonominin etkin kaynak dağılımını gerçekleştirmesine yardımcı olmaktadır. Ayrıca gerçekleştirdikleri yeniliklerle istihdamı arttırarak milli gelire katkıda bulunabilmekte ve müreffeh toplumların meydana gelebilmelerine yardımcı olmaktadır. Bu bağlamda girişimciliğin desteklenmesi ekonomik büyüme ve kalkınma için büyük önem arz etmektedir. Bu çalışmada “her bireyin emeğini ve mülkünü kontrol etme hakkı” olarak tanımlanan ekonomik özgürlük ile girişimcilik arasındaki ilişki incelenmiştir. Ekonomik özgürlük göstergesi olarak yedi farklı değişken kullanılmıştır ve veriler Ekonomik Özgürlük Endeksi’nden alınmıştır. Erken dönem toplam girişimcilik faaliyeti ve bireylerin girişimci olma eğilimleri ise girişimcilik göstergesi olarak modele dâhil edilmiştir ve söz konusu veriler Küresel Girişimcilik Monitörü veri tabanından elde edilmiştir. Kullanılan panel veri seti 35 ülkenin ait 2006-2015 yılları kapsamaktadır. Araştırmada kullanılan Panel En Küçük Kareler yöntemi bulgularına göre; finansal özgürlük, yatırım özgürlüğü, iş gücü özgürlüğü, parasal özgürlük ve mülkiyet hakları değişkenleri ile girişimcilik arasında pozitif yönlü ilişki mevcuttur. Öte yandan iş özgürlüğü ve kontrol değişkeni olarak kullanılmış olan kişi başı milli gelir değişkenleri girişimciliği ters yönde etkilerken ticaret özgürlüğü değişkeni istatistiksel olarak anlamsız bulunmuştur. Bu çalışma ile elde girişimciliği destekleyici nitelikteki politikaların geliştirilmesi sürecine ışık tutulması amaçlanmaktadır.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article